Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Четвер, 14 червня 2012 21:37

Чернігівський державний інститут економіки і управління запрошує на навчання!

Оцініть матеріал!
(14 голосів)

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений 19 вересня 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України № 641 як вищий навчальний заклад ІІІ-го рівня акредитації.
Ліцензія Міністерства освіти і науки України  серія АГ № 582542, від 08.11.2011 р.

Для здійснення підготовки фахівців інститут має 7 навчальних корпусів, понад 110 спеціалізованих предметних аудиторій і лабораторій, в тому числі 5 лінгафонних, 18 комп’ютерних класів, навчально-тренувальний банк,близько 400 комп’ютерів, об’єднаних в єдину локальну мережу з підключенням до Інтернету, комп’ютеризовану бібліотеку з 4 філіями. В інституті є фізкультурно-оздоровчий комплекс із басейном,3 спортивних зали, спортивно-оздоровча база,культурний центр, гуртожитки та їдальні. В інституті навчаються близько 5000 студентів.
Професорсько-викладацький склад - понад 250 штатних осіб, з яких більше половини мають наукові ступені доктора та кандидата наук.
Інститут має військову кафедру.

Форми навчання – денна, заочна.

Навчання проводиться за державним замовленням та на контрактній основі.
Прийом на 1-й курс відбувається за такими напрямами:

 • “Облік і аудит” (випускники можуть працювати в різних галузях економіки і займати посади головних бухгалтерів, економістів, ревізорів, податкових інспекторів а також займатися аудиторською діяльністю).
 • “Економічна кібернетика” (випускники отримують ґрунтовну комп’ютерну освіту та професійні навички економіко-математичного моделювання та управління економічними системами і можуть працювати аналітиками планово-економічних і фінансових відділів, адміністраторами баз даних, інженерами з програмного забезпечення, фахівцями з систем захисту інформації, розробниками обчислювальних центрів.
 • “Фінанси і кредит”: професійні програми підготовки “Фінанси” і “Банківська справа”(випускники можуть працювати фінансистами, економістами, в фінансових, податкових, контрольно-ревізійних установах центральних і місцевих органів державної влади та управління, а також у банківських установах, фінансових підрозділах підприємств і організацій різних галузей народного господарства та форм власності, страхових компаніях, інвестиційних компаніях і фондах, біржах.
 • “Маркетинг” (випускники можуть працювати на посадах: маркетолог, економіст-аналітик, менеджер з маркетингу, менеджер з реклами та PR, менеджер зі збуту, бренд-менеджер, мерчандайзер, бізнес-консультант, торговий представник).
 • “Менеджмент”(випускники можуть працювати на керівних посадах у державних, галузевих органах управління економікою, на промислових, аграрних та туристичних  підприємствах різних форм власності);
 • “Туризм” (студенти поглиблено вивчають іноземні мови та після закінчення можуть працювати директорами туристичних комплексів, керівниками туристичних фірм, консультантами з туристичного бізнесу, турагентами, інспекторами з різних видів туризму, керуючими готелів (пансіонатів, кемпінгів), комерсантами готельної та ресторанної справи, технологами гостинності сфери послуг).
 • “Агрономія” (випускники можуть працювати в господарствах, різноманітних службах АПК України, наукових установах, зокрема на посадах: агроном, агрохімік, агролісомеліоратор, агроном із захисту рослин, агроном із насінництва, агроном-інспектор, агроном-овочівник, керівником с/г підприємства різних форм власності, науковець.).
 • “Лісове і садово-паркове господарство” (випускники можуть працювати керівниками та майстрами виробничих підрозділів та дільниць лісогосподарських підприємств, в мисливському господарстві, на підприємствах садово-паркового господарства та озеленення міст, співробітниками наукових установ).
 • “Геодезія, картографія та землеустрій”:
  - землевпорядкування та кадастр
  - геоінформаційні системи і технології
 • “Гідротехніка (Водні ресурси)”.
 • “Будівництво”. Після закінчення навчання за цими напрямами випускники можуть працювати спеціалістами з обслуговування інформаційних управляючих систем в районних відділах, обласних управліннях земельних ресурсів, у системі інститутів “Укрземпроект”, “Укрводоканал”, проектних установах та державних органах влади всіх рівнів, а також в будівельних організаціях.
 • “Правознавство” (випускники  отримують базову вищу освіту, і вони можуть обіймати посади юрисконсульта підприємства, установи, організації, інспектора податкової служби, зокрема, податкової міліції, інспектора митної служби, спеціаліста контрольно-ревізійного управління, відповідальних працівників кадрових служб).
 • “Соціальна робота” (випускники можуть працювати у сферах державного управління, інформації, освіти, соціального забезпечення, охорони здоров’я, правоохоронних структурах, політики, радіомовлення та телебачення).

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ *
(на денну та заочну форми навчання)

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

ПРЕДМЕТИ

Фінанси і кредит
Маркетинг
Облік і аудит
Економічна кібернетика

Українська мова та література
Математика - профільний
Історія України (або Географія)

Геодезія, картографія та землеустрій

Українська мова та література
Географія - профільний
Математика (або Історія України)

Гідротехніка (Водні ресурси)

Українська мова та література
Математика - профільний
Фізика (або Хімія)

Будівництво

Менеджмент

Українська мова та література
Математика - профільний
Географія (або Іноземна мова)

Туризм

Українська мова та література
Географія - профільний
Історія України (або Іноземна мова)

Агрономія

Українська мова та література
Біологія - профільний
Хімія (або Математика)

Лісове і садово-паркове господарство

Українська мова та література
Математика - профільний
Біологія (або Іноземна мова)

Правознавство

Українська мова та література
Історія України - профільний
Іноземна мова (або Математика)

Соціальна робота

Українська мова та література
Історія України - профільний
Географія (або Іноземна мова)

* за сертифікатами незалежного тестування Українського центру оцінювання якості освіти (2008, 2009, 2010, 2011 та 2012 року)
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо він надає сертифікати УЦОЯО з балами не нижче  124 з непрофільних конкурсних предметів, та не нижче 140 з профільних предметів (крім випадків, якщо з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів нижче 124 балів, а з профільного загальноосвітнього предмета - не нижче 170 балів).
Зарахування абітурієнтів, які отримали ОКР «молодший спеціаліст», здійснюється на старші курси за результатами фахового вступного випробування в усній формі.
Після отримання відповідного диплома бакалавра випускники ЧДІЕУ та інших ВНЗ мають право продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" на денній та заочній формі за спеціальностями:
Облік і аудит
Економічна кібернетика
Фінанси і кредит
Банківська справа
Маркетинг
Менеджмент організацій і адміністрування:
- менеджмент підприємств і організацій виробничої сфери
- менеджмент туристичної індустрії
- аграрний менеджмент
Управління проектами
Якість, стандартизація та сертифікація
Землеустрій та кадастр
Геоінформаційні системи та технології
Водопостачання та водовідведення
Промислове та цивільне будівництво
Соціальна робота
Після отримання диплома бакалавра (спеціаліста) за відповідним напрямом, випускники можуть продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальностями:
1) Фінанси і кредит  
2) Менеджмент організацій і адміністрування

Післядипломна  (друга вища) освіта

Термін навчання – 2 роки
На післядипломній освіті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за напрямами і  спеціальностями згідно програм  спеціалістів:

 • Облік і аудит
 • Фінанси і кредит
 • Банківська справа
 • Маркетинг
 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Землеустрій та кадастр
 • Геоінформаційні системи і технології
 • Соціальна робота

Зарахування відбувається за результатами фахового вступного випробування в усній формі.

Прийом заяв на денну форму навчання з 2 липня. до 31 липня.
На заочну та післядипломну форми навчання з 12  липня до 10 серпня

АБІТУРІЄНТ повинен при собі мати:

 1. Документ про освіту (оригінал або копію)
 2. Сертифікати УЦО ЯО (оригінал або копію)
 3. Медичну довідку за формою 086-О (оригінал або копію)
 4. 6 фотокарток розміром 3x4 см
 5. Паспорт (копія 1, 2 стор. та прописки),
 6. Ідентифікаційний код (копія)
 7. Копію свідоцтва про шлюб (розірвання шлюбу), якщо прізвище в документі про освіту не співпадає з прізвищем в паспорті (заочна  форма)
 8. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) – для юнаків (денна  форма, копія)
 9. Інші документи (про пільги)
 10. Папку для документів
 11. 10 конвертів з марками по Україні (заочна  форма)

Курси довузівської підготовки
пр-т  Миру, 44, каб. 225, 230. Тел. (0462) 77-51-76

Наша адреса:
14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.

Телефони для довідок:


679-308 (Приймальна комісія)
5-32-78, дод. 4-91 (обліково-економічний факультет)
5-32-78, дод. 4-57 (фінансово-економічний факультет)
671-151 (факультет менеджменту)
5-66-97 (факультет природокористування та туризму)
671-141 (інженерно-будівельний факультет)
77-51-80 (юридичний факультет)
671-143 (післядипломна освіта)
E-mail: abitur @geci.cn.ua, сайт: www.geci.cn.ua

 

Читати 26132 разів
Завантажити прикріплення:

Меню

Архів новин

« Травень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

 • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Tел: (046-22) 532 78
 • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308
Ви тут: Новини Чернігівський державний інститут економіки і управління запрошує на навчання!