Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Кафедра економічної кібернетики та iнформатики

Кафедра економічної кібернетики та iнформатики (4)

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Гур'єв Володимир Іванович
Адреса: Чернiгiв, вул. Стрілецька, 1  Показати на мапі
Тел. (046-22) 5-32-78, внутр. 4-43

Історія
Кафедра «Економічної кібернетики та інформатики» була створена наказом № 101 від 01 вересня 2008 року, згідно з рішенням Вченої Ради (протокол № 06/08 від 28 серпня 2008 року) про реорганізацію кафедр «Економічної кібернетики» та «Інформатики». В цілому, кафедра у своєму розвитку пройшла ще декілька етапів. У 1993 року, ще у складі Чернігівського інституту регіональної економіки і управління була створена кафедра «Економетрії і інформатики», яка стала відправною точкою для розвитку інституту в даному напряму.

Кафедру очолив к.т.н., доцент Маслов В.П. До її складу входили: к.е.н., доцент Трапезнікова Е.А., викладач Клименко А.А., ст. викладач Злобіна О.В., лаборанти Розинко А.О., Устименко О.М. В цьому ж складі кафедра перейшла до Чернігівського державного інституту економіки і управління в 1994 році. На той час у розпорядженні кафедри було два комп'ютерні класи (20 комп'ютерів).
У зв'язку з реорганізацією навчальних підрозділів інституту кафедра "Економетрії і інформатики" була перейменована в 1996 році в кафедру "Інформаційних систем і технологій". Завідувачами кафедри були к.т.н., доцент Маслов В.П., к.т.н., доцент Суховірський Б.І. (перший ректор інституту), к.т.н., доцент Гур'єв В.І.

У 2003 році з кафедри "Інформаційних систем і технологій" була виділена кафедра "Економічної кібернетики". На посаду завідувача кафедри був запропонований д.т.н., професор Парняков Є.С. З перших днів на цій кафедрі працювали к.ф-м.н. Скітер І.С., к.ф-м.н. Юрченко М.Є., к.т.н. Клінцов Л.М., к.пед.н. Трунова О.В., викладач Гребенник А.Г.
Зараз кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю "Економічна кібернетика", а також забезпечує отримання основ знань з різних напрямів інформатики і комп'ютерної техніки, з інформаційних систем і технологій для студентів усіх спеціальностей.

Технічне забезпечення навчального процесу
Навчальний процес на кафедрі забезпечує лабораторія обчислювальної техніки, яку очолює Злобіна Ольга Василівна. Техніками лабораторії працюють студенти старших курсів спеціальності «Економічна кібернетика», всього 15 осіб. Зараз на балансі лабораторії знаходяться 18 комп'ютерних класів, у яких налічується 214 комп'ютерів. Загальна кількість комп'ютерів - 360. Комп'ютерні аудиторії оснащені сучасним програмним забезпеченням.
З 1997 року інститут підключився до системи Інтернет, яка виводить нашу комп'ютерну мережу в світовий інформаційний простір, що значно розширює інформаційне забезпечення навчального процесу.
Використання комп'ютерних технологій здійснюється у таких напрямках:
• застосування комп'ютерної техніки для удосконалення традиційної лекційно-контактної форми організації навчального процесу;
• виконання студентами завдань, лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів;
• використання спеціальних навчальних програм, що допомагають засвоїти окремі дисципліни;
• опанування реальних програм, що використовуються на виробництві та в установах;
• локальна інформаційна система на базі Інтранет.

Зарубіжне партнерство
Викладачі кафедри регулярно приймають участь у міжнародних конференціях та семінарах, таких як:
• конференція з міжнародною участю ”Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС”, інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ; та інші.
У 2009-2010 роках викладачі кафедри прийняли активну участь у розробці міжнародного проекту «Інформаційна система для підтримки роботи мережевого наукового співтовариства дослідників: Міжрегіональний науковий портал "Проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: фундаментальні дослідження і практична реалізація".

Спеціальності
- для бакалаврів:
напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво», освітній рівень «базова вища освіта», кваліфікація «бакалавр з економічної кібернетики» (6.030502);
- для спеціалістів:
напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво», освітній рівень «повна вища освіта», кваліфікація «спеціаліст з економічної кібернетики» (7.03050201).
Спеціальність «Економічна кібернетика» була відкрита у 1998 році з ліцензованим обсягом 50 осіб.

Студенти
Кількість студентів на даний момент:
- по денній формі навчання – 82;
- по заочній формі навчання –6.
За роки існування кафедри здійснено 7 випусків спеціалістів з економічної кібернетики по денній формі навчання – 218 спеціалістів.

Перспективи для студентів
Спеціаліст з економіки за спеціальністю економічна кібернетика підготовлений до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Можливі посади для фахівців з економічної кібернетики:
математик-економіст, економіст-аналітик, інформаційний аналітик, системний аналітик, програміст-аналітик, розробник інформаційної системи, розробник додатків, Web-програміст, адміністратор мережі, фахівець з супроводу програмного забезпечення, фахівець з систем захисту інформації та програм, консультант з інформаційних технологій, менеджер з інформаційних технологій, інформаційний менеджер, менеджер проекту.

Меню

Архів новин

« Травень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308
Ви тут: Кафедра економічної кібернетики та iнформатики