Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Факультети

Факультети (1)

Підкатегорії

Обліково - економічний факультет

Обліково - економічний факультет (0)

Створений у 1993 році. Здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з напряму "Економіка і підприємництво" (бакалавр, спеціаліст). 

Адреса: м. Чернігів вул. Стрілецька, 1, кімната № 324. Показати на карті
Тел.: (04622) 5-35-35 (внутр. 4-27).

Декан – Марина Євгенівна Юрченко, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Тел. (04622) 5-35-35 (внутр. 4-27), кімната 324.

Заступник декана (денна форма навчання) – Наталія Володимирівна Вінніченко, ст. викладач. Тел. (04622) 5-32-78 (внутр. 4-06), кімната 208.

Заступник декана (заочна форма навчання) – Валентина Василівна Гливенко, кандидат економічних наук, доцент. Тел. (04622) 5-66-85 (внутр. 4-61), кімната 305.

Методисти денної форми навчання: Леся Генадіївна Білоус, Аліна Сергіївна Мурзіна Тел. (04622) 5-35-35 (внутр. 4-91), кімната 325.

Методисти заочної форми навчання: Людмила Дмитрівна Лапко, Тетяна Володимирівна Стругова Тел. (04622) 5-32-78 (внутр. 4-99), кімната 303.

Структура факультету

До складу факультету входить три кафедри:

Випускові:

1. Кафедра обліку і аудиту, завідувач – Гливенко Валентина Василівна, к.е.н., доцент.

2. Кафедра економічної кібернетики та інформатики, завідувач – Гур’єв Володимир Іванович, к.т.н., доцент.

Загальнонаукові:

3. Кафедра вищої математики, завідувач – Сідін Едуард Пилипович, к.т.н., доцент.

Кількість штатних працівників професорсько-викладацького складу – 38 осіб, в тому числі: 16 кандидатів наук, 18 старших викладачів, 4 викладача.

Загальна інформація

Підготовку фахівців обліково-економічний (перша назва – економічний) факультет здійснює від заснування Чернігівського державного інституту економіки і управління (1994 рік). На сьогоднішній день на двох спеціальностях факультету навчається 700 студентів денної та заочної форм навчання. Першим деканом був к.і.н., доцент Анатолій Іванович Мельник. З 1996 року керівництво здійснює декан к.ф.-м.н., доцент Марина Євгенівна Юрченко. За час існування на факультеті здійснено 12 випусків фахівців спеціальності «Облік і аудит» та 7 випусків спеціальності «Економічна кібернетика».

Факультет підтримує зв’язки з Київським національним економічним університетом, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Чернігівським державним технологічним університетом та Чернігівським національним педагогічним університетом.

Науково-дослідна робота факультету є важливою частиною науково-дослідної роботи діяльності ЧДІЕУ. Викладачами кафедр було видано близько 20 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, більше 250 опорних конспектів лекцій.

Спеціальності та напрямки підготовки фахівців

Факультет здійснює підготовку на денній та заочній формах за спеціальностями:

 • 6.030509 – бакалавр з обліку і аудиту;
 • 6.030502 – бакалавр з економічної кібернетики;
 • 7.03050901 – спеціаліст з обліку і аудиту;
 • 7.03050201 – спеціаліст з економічної кібернетики.

Студенти спеціальності «Облік і аудит» готуються до професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю і ревізії, економічного аналізу, можуть займатися аудиторською діяльністю, працювати на підприємствах різної форми власності, на посадах старших економістів з обліку та контролю і аналізу господарської діяльності, головних бухгалтерів, ревізорів, аудиторів, податкових інспекторів, фінансистів фінансових установ, економістів з ціноутворення, займатися науковою діяльністю.

«Економічна кібернетика» – спеціальність та науковий напрям, який охоплює використання ідей і методів кібернетики – науки управління економічними системами. У рамках цього напряму економіка в цілому і на рівні різних областей, підприємств, підрозділів розглядається як система, де народжуються і розвиваються процеси регулювання і управління, які реалізуються у формі руху і перетворення інформації. Необхідність підготовки професіоналів за фахом зумовлена потребою забезпечити комплексом знань з обчислювальної техніки, інформатики, економіко-математичних методів. Випускники спеціальності можуть посідати посади в різних функціональних підрозділах: планово-економічних, фінансових службах, комп’ютерних відділах. Діапазон посад дуже широкий – від рядових виконавців до керівників.

 

Перегляд матеріалів ...
Факультет природокористування і туризму

Факультет природокористування і туризму (0)

Адреса: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, корпус 1, кімната № 132-134,

Телефон: (04622) 5-66-97, 5-32-78 (внутр. 4-50).

Декан: к.пед.н., доцент Мельников С.В.

Реорганізований з аграрного факультету в 2011 р. Здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів за напрямами: «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство» , «Туризм».

До складу факультету входять:

 • кафедра природокористування та техногенної безпеки;
 • кафедра аграрних технологій;
 • кафедра туризму.

На кафедрах працюють професор, доктор науки, 13 кандидати наук, 6 старших викладачів, 12 викладачів. На факультеті вчиться близько 400 студентів із 9 областей України.

Напрями підготовки та спеціальності факультету:

Готує фахівців  за освітньо-кваліфікаційними рівнями БАКАЛАВР:

6.090101 „АГРОНОМІЯ”
Конкурсні предмети сертифікату:
1. Українська мова та література.
2. Біологія (профільний).
3. Хімія (або Математика).


6.090103 «ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Конкурсні предмети сертифікату:
1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Біологія (або Іноземна мова).

6.140103 «ТУРИЗМ»
Конкурсні предмети сертифікату:
1. Українська мова та література
2. Географія (профільний)
3. Історія України (або Іноземна мова).

за освітньо-кваліфікаційними рівнями СПЕЦІАЛІСТ:

7. 14010301 «ТУРИЗМОЗНАВСТВО»
Вступні випробування проводяться у формі тестів за профілем

Конкурсний відбір
Конкурсний відбір (на денну та заочну форму навчання) серед вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться за СЕРТИФІКАТАМИ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ Українського центру оцінювання якості освіти (2008, 2009, 2010, 2011,2012 та 2013 року).

Посади, які можуть займати випускники з фаху «Лісове і садово-паркове господарство»:

 • Керівники та майстри виробничих підрозділів у лісовій промисловості ;
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в мисливському господарстві, лісівництві, рибному промислі;
 • Технічний керівник дільниці лісогосподарського підприємства;
 • Начальник лісорозсадника;
 • Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів;
 • Консультанти в галузі лісового господарства;
 • Співробітники наукових установ та інші.

Здійснюється підготовка фахівців в сфері обслуговування за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм». Отримавши кваліфікацію бакалавр з туризму, випускник зможе працювати як на керівних посадах державних і галузевих органів управління галузі туризму, так і в якості представників середнього та нижнього рівнів управління туристських фірм різних форм власності, а також спеціалістами науково-дослідницьких підрозділів, консультантами з організації подорожей. Напрямки науково-дослідної роботи кафедр факультету природокористування і туризму:

 • Обґрунтування фізіологічно-оптимальних доз добрив у технологіях вирощування сільськогосподарських культур та створення біологічних препаратів для рослин.
 • Удосконалення системи державного управління та регулювання сталого розвитку АПК.
 • Розробка ефективних адаптаційних технологій вирощування льону-довгунця в умовах Лівобережної України.
 • Удосконалення економічного механізму регулювання земельних відносин.
 • Організація ринку овочів і картоплі в умовах Чернігівського регіону.
 • Інноваційні методи управління в сільському господарстві.
 • Удосконалення системи формування кадрового потенціалу аграрної сфери.
 • Оцінка економічного і історико-культурного потенціалу, визначення напрямків розвитку та підвищення ефективності управління туристично-рекреаційним комплексів Чернігівській області.
 • Еколого-рекреаційне районування Чернігівської області.
 • Оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу Чернігівської області
 • Оцінка економічного потенціалу активних видів туризму в Україні.

Кафедра аграрних технологій веде наукові дослідження з ґенези і родючості ґрунтів, луківництва, меліорації ґрунтів, розробляє заходи по підвищенню продуктивності сільськогосподарських угідь.

На факультеті створені можливості для наукового росту молодих викладачів. Під час навчання студенти здобувають ґрунтовні знання з дисциплін соціально-економічної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійно-орієнтованої підготовки. Студенти спеціальності, що навчаються за напрямом «Туризм» поглиблено вивчають дві іноземні мови.

Навчальний процес організований за вимогами кредитно-модульної системи.

З метою наближення навчального процесу до виробництва навчальними планами підготовки агрономів та спеціалістів з туризму передбачені виробничі практики. Об’єктами практики є передові агроформування області, України, Європи. Практика спеціальності «Туризм» проводиться на провідних підприємствах туристсько-готельного комплексу області: ЗАТ „Чернігівтурист”, туроператор „Альта” та інших. Започатковане проходження практики кращими студентами за кордоном в туристсько-готельних комплексах Туреччини, Греції, США, Італії.

Кафедра туризму співпрацює з Чернігівським обласним управлінням культури і туризму, Київським університетом туризму економіки і права, Чернігівським комерційним технікумом, Об’єднанням Громадян Міська Громадська Рятувальна Служба „SOS” та іншими.

Невід’ємною частиною навчального процесу є безперервна комп’ютерна підготовка, яка включає вивчення комп’ютерної техніки, сучасних інформаційних систем і технологій, використання новітніх програмних продуктів.

Під час навчання, окрім аудиторного фонду і лабораторної бази ЧДІЕУ, використовується лабораторії Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН, Чернігівської “Облдержродючості”, лабораторна база Новгород-Сіверської лісової науково-дослідної станції, навчальна база Щорського вищого професійного училища лісового господарства, виробнича база передових лісогосподарських підприємств області, лабораторна база Державної інспекції з карантину рослин, опорного пункту Інституту садівництва УААН в с. Ягідному Чернігівського району, товариства бджолярів, Шестовицької агрометеостанції.

На факультеті постійно проводиться робота з організації студентського дозвілля, участь у якій, окрім студентів-активістів, беруть викладачі та аспіранти факультету. Традиційними є розіграш футбольного та волейбольного кубків, змагання з шахів, тенісу, стрільби, фестиваль команд КВК, пісенний фестиваль факультету, добровільна щорічна акція “Крапля крові рятує життя”; екскурсії до наймальовничіших куточків України, зустрічі з цікавими людьми. Кафедра туризму займається організацією і проведенням турпоходів, спортивних змагань та інших масових заходів, а саме: на День туризму проводиться фестиваль-туріада “Золота Осінь”, взяти участь у якому запрошуються команди всього факультету. Етапи змагання: установка палатки, транспортування потерпілого, маятник, купини, розпалення вогнища, переправа по колоді, перегони на велосипедах, домбайський футбол, брейн-ринг та інше; відвідування виставок міжнародний турсалон (м. Київ), тощо.

Активну життєву позицію майбутніх фахівців формує розвиток студентського самоврядування.

Значна увага приділяється використанню можливостей довузівської підготовки майбутніх фахівців з агрономії – викладачі працюють з учнями відповідних за фахом навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації, які входять до складу комплексів та з студентами Борзнянського аграрного технікуму. Такі заходи спрямовані на якісний відбір обдарованої сільської молоді.

 

Перегляд матеріалів ...
Факультет менеджменту

Факультет менеджменту (0)

Адреса факультету: м. Чернігів, вул. Бєлова, 4. Показати на карті

Телефон: (0462) 671-151 (внутр. 4-11).

Декан факультету: к.е.н., доцент Пономаренко Сергій Іванович.

Заступник декана – к.е.н., доцент Кунденко Аліна Володимирівна. Тел. (0462) 671-151, внутр. 4-10.

Заступник декана – Рябов Ігор Будимірович. Тел. (0462) 671-151, внутр. 4-40.

Старший лаборант – Рубльова Вікторія Анатоліївна. Тел. (0462) 641-151.

Старший лаборант – Сівель Ольга Борисівна. Тел. (0462) 641-151.

Старший лаборант – Стругова Наталія Михайлівна. Тел. (0462) 671-151, внутр. 4-40.

Старший лаборант – Радкевич Олена Вікторівна Тел. (0462) 671-151, внутр. 4-40.

Структура факультету

До складу факультету входит 4 кафедри:

 1. Кафедра менеджменту.
 2. Кафедра управління якістю та проектами.
 3. Кафедра іноземних мов.
 4. Кафедра фізичного виховання.

Загальна інформація

В сучасних умовах успішність роботи підприємств та організацій країни, ефективність підприємницької діяльності залежить від вміння управляти наявними ресурсами. Прискорення соціально-економічних перетворень в Україні неможливе без залучення до господарської діяльності країни енергійних, талановитих, сучасних управлінців. Факультет менеджменту є одним з провідних факультетів інституту, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців-управлінців у виробничій сфері, туристичній індустрії, сферах управління проектами та якістю, які користуються попитом у регіоні, країні та за її межами. Створений факультет у 1996 році. До складу факультету входять кафедри менеджменту, управління якістю та проектами, іноземних мов, фізичного виховання.

Спеціальності та напрямки підготовки фахівців

Факультет менеджменту здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців напрямів:

 • «Менеджмент» за спеціальністю: «Менеджмент організацій і адміністрування» (бакалавр, спеціаліст, магістр), спеціалізації "Менеджмент підприємств і організацій виробничої сфери", "Менеджмент туристичної індустрії";
 • специфічні категорії за спеціальностями:
  1. Управління проектами» (спеціаліст);
  2. «Якість, стандартизація, сертифікація» (спеціаліст).

Навчання на факультеті здійснюється за денною та заочною формами.

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» Спеціалізація – «Менеджмент підприємств і організацій виробничої сфери» Кваліфікація магістра – магістр з менеджменту організацій і адміністрування. Кваліфікація спеціаліста – спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування. Кваліфікація бакалавра – бакалавр з менеджменту.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється на бюджетній і контрактній основі, з відривом та без відриву від виробництва. Здійснюється підготовка спеціалістів на післядипломній формі навчання на базі вищої освіти. Термін навчання на стаціонарній формі: магістрів – 5,5 р.; спеціалістів – 5 р., бакалаврів – 4 р.; на заочній: спеціалістів – 5,5 р., бакалаврів – 4 р.; на післядипломній формі – 2 р.

Випускники набувають теоретичних знань і практичних навичок з широкого комплексу як економічних, так і управлінських дисциплін. Основи економічної теорії, мікро- і макроекономіка, фінанси підприємства, теорія економічного аналізу, а також ціла низка інших дисциплін фундаментальної підготовки формують базову економічну направленість майбутніх фахівців.Дисципліни фахового спрямування, зокрема публічне адміністрування, ділове адміністрування, менеджмент промислових підприємств, стратегічний, інвестиційний, інформаційний, інноваційний менеджмент та інші, формують у студента управлінські навички та здатність приймати економічні та управлінські рішення, актуальні для конкретної виробничої ситуації.

Випускники даної спеціальності можуть працювати як на керівних посадах в державних і галузевих органах управління економікою, так і в якості представників середнього та нижнього рівня управління промислових підприємств різної форми власності. Серед майбутніх професій:

 • керівник підприємств у промисловій сфері;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • керівник виробничих підрозділів;
 • начальник та майстер виробничих підрозділів;
 • керівник функціональних підрозділів;
 • менеджер у житлово-комунальному господарстві;
 • технічні та торговельні представники.

Спеціалізація – «Менеджмент туристичної індустрії» Кваліфікація спеціаліста – спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування.

Підготовка бакалаврів та спеціалістів здійснюється на бюджетній і контрактній основі, з відривом та без відриву від виробництва. Здійснюється підготовка спеціалістів на післядипломній формі навчання на базі вищої освіти. Термін навчання на стаціонарній формі: спеціалістів – 5 р.; бакалаврів – 4 р.; на заочній: спеціалістів – 5,5 р., бакалаврів – 4 р.; на післядипломній формі – 2 р.

Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії» набуває особливої актуальності в зв’язку з тим, що на Чернігівщині існує багато історичних місць, які представляють великий інтерес для вітчизняних та іноземних туристів.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» за спеціалізацією «Менеджмент туристичної індустрії» покликані забезпечити потреби туристичної сфери (готельне господарство, екскурсійне забезпечення, організація туристичного харчування, створення рекреаційних комплексів, спортивний туризм тощо) у сучасних висококваліфікованих управлінцях.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» набувають теоретичних знань і практичних навичок як з традиційних дисциплін економічного напрямку (економіка підприємства, фінанси підприємства, маркетинг та ін.), управлінського напрямку (публічне адміністрування, ділове адміністрування та ін.), так і зі спеціальних дисциплін (сільський туризм, екстремальні види туризму).

Випускники спеціалізації можуть займати наступні посади:

 • менеджер-референт міжнародних туристичних виставок і ярмарок;
 • менеджер з реклами, туристичний агент;
 • дилер експорту та імпорту туристичної продукції;
 • менеджер прес-клубів і зарубіжних представництв в Україні;
 • менеджер в готелях, пансіонатах, турбазах;
 • менеджер закладів системи розваг.

Спеціальність «Управління проектами» Кваліфікація спеціаліста – фахівець з управління проектами і програмами. Підготовка спеціалістів здійснюється на бюджетній і контрактній основі на стаціонарі та на заочній формі навчання. Термін навчання – 1 рік на денній формі навчання та 1,5 року на заочній формі навчання. Випускники отримують поглиблені знання і практичні навички у виконанні управлінських функцій керівників проектів і програм розвитку підприємств, районів, міст, регіонів, організаторів будь-яких інвестиційних проектів в різноманітних галузях народного господарства, керівників міжнародних проектів і програм. Фахівець з управління проектами здатний виконувати такі функції: 1) оптимізація організаційних і функціональних структур підприємств; 2) управління змістом, часом, ресурсами, закупівлями, вартістю проекту; 3) управління якістю проекту; 4) аналіз і управління ризиком у проекті; 5) розробка проектів реконструкції, технічного переоснащення підприємства, інтенсифікації виробництва та ін. Необхідні теоретичні знання та практичні навички студенти отримують у процесі вивчення дисциплін: «Введення в управління проектами», «Управління проектами розвитку регіонів та міст», «Управління проектами розвитку підприємств будівельної та машинобудівельної індустрії», «Управління проектами приватизації», «Планування проектних дій», «Виконання проектних дій». Випускники спеціальності «Управління проектами» можуть працювати керівниками та організаторами проектів в різних галузях промисловості України, займаючи первинні посади директора програми або проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого менеджера проекту, а також керівниками міжнародних проектів та програм.

Спеціальність «Якість, стандартизація і сертифікація» Кваліфікація спеціаліста - фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості. Підготовка спеціалістів здійснюється на бюджетній і контрактній основі на стаціонарній та заочній формі навчання. Термін навчання – 1 рік на денній формі навчання та 1,5 року на заочній формі навчання. Випускники спеціальності отримують поглиблені знання і навички в галузі формування системи управління якістю продукції та послуг, в розробці проектів щодо забезпечення якості при складуванні і збереженні сировини, матеріалів, комплектувальних одиниць та готової продукції в різноманітних галузях промислового виробництва. Фахівець зі стандартизації і сертифікації та якості здатний виконувати такі функції: 1) розробляти структуру системи управління якістю продукції та послуг; 2) проводити вхідний контроль якості сировини та якості готової продукції та послуг; 3) визначати схеми проведення випробувань продукції та послуг; 4) проводити сертифікацію персоналу за національною системою сертифікації та акредитації, а також за стандартами зарубіжних країн. Необхідні теоретичні знання та практичні навички студенти отримують у процесі вивчення дисциплін: «Стандартизація продукції та послуг», «Сертифікація продукції та послуг», «Системи управління якістю», «Сертифікація персоналу», «Метрологічне забезпечення виробництва». Випускники спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» можуть працювати керівниками та фахівцями зі стандартизації, сертифікації та якості в структурі промислового підприємства, системи надання послуг та сертифікації персоналу організації, виконувати обов’язки фахівців галузі міжнародної системи стандартизації та сертифікації якості промислової продукції.

Організація навчального процесу

Навчальний процес забезпечується високопрофесійним викладацьким складом: 3 доктори наук, професори, 20 кандидатів наук, 15 старших викладачів, один майстер спорту. При вивченні дисциплін знаходять широке застосування такі програмні продукти, як Project Expert, MS Project, продукція Primavera, ресурси світової комп’ютерної мережі INTERNET. Студенти проходять практику на провідних підприємствах регіону: ПрАТ «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня», ПАТ «Продовольча компанія «Ясен», Чернігівському відділенні ВАТ «СанІнБев Україна», ЗАТ КСК «Чексіл», ЗАТ «Сінет», ВАТ «ЧеЗаРа» ТОВ «Чернігівжитлобудвест», ВАТ «Корюківська фабрика технічних паперів», ЗАТ ВТФ «Сіверянка», ВАТ «Базис», ВАТ «Чернігівсавтодеталь», ВАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» та ін. Практична підготовка менеджерів туристичної індустрії передбачає проведення практичних занять та усіх видів практик на підприємствах «Укрпрофтуру», а також в представництвах іноземних туристичних фірм. Студенти факультету менеджменту забезпечені найсучаснішою науковою та навчальною літературою. Підготовка студентів здійснюється за навчальними планами, що спрямовані на підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам і, насамперед, потребам ринкової економіки. При проведенні лекцій, семінарських, лабораторних, практичних занять застосовуються різноманітні активні методи навчання (ситуаційні вправи (кейси), ділові та рольові ігри, дискусії, виїзні заняття на діючих підприємствах). На факультеті впроваджена кредитно-модульна система згідно вимог Болонського процесу, яка дозволяє активізувати та стимулювати навчання, а також участь у науково-дослідній роботі. Кращі студенти отримують стипендії Президента України, іменні стипендії ректора. Кращі випускники запрошуються до аспірантури та після її закінчення забезпечуються роботою.

Матеріально-технічна база

Для забезпечення навчального процесу студентів працюють два комп’ютерні класи, оснащені персональними комп’ютерами і сучасними програмними продуктами. Підготовка фахівців туристичного спрямування здійснюється у лабораторії спортивного туризму; лабораторіях «Готель»; «Методичний кабінет екскурсійної та музейної справи»; «Туристична фірма»; «Туристські інформаційні технології і технології гостинності»; «Ресторан»; «Бар»; «Технології приготування страв»; мультимедійна лінгафонна лабораторія. Працює навчально-практична база готельно-туристичного комплексу «Брянськ». Для забезпечення якості навчального процесу викладачами використовуються сучасні технічні засоби навчання, мультимедійна лабораторія, обладнана сучасними ПЕОМ з відповідним електронним забезпеченням навчального процесу. З метою поглибленої підготовки студентів функціонують мультимедійні курси з англійської, німецької та французької мов. Для проведення навчально-тренувального процесу кафедра фізичного виховання використовує спортивну базу, навчально-тренувальні програми та розробки індивідуальних планів тренувань; фізкультурно-оздоровчий комплекс з ігровим залом, басейном і саунами; два тренувальні комплекси з багатоцільовим, тренажерним і лікувально-фізкультурними залами, оздоровчими центрами; літній оздоровчий табір студентів.

Студентські клуби

На сьогодні на факультеті навчаються понад 1000 студентів, з них на денній формі – 466 студентів. З загальної кількості студентів 368 навчаються за державним замовленням. Протягом навчання на факультеті менеджменту студенти об’єднуються у різноманітні гуртки, приймають участь у роботі студентських клубів. Спортивна та культурно-масова робота факультету Основними показниками, які характеризують стан культурно-масової роботи на факультеті, є: організація вечорів відпочинку молоді (День першокурсника, День факультету, Дні відкритих дверей та ін.), конкурси команд КВК, видання студентської газети факультету, організація зустрічей з цікавими людьми, екскурсії по історичних місцях міста та країни, робота вокальної студії, участь студентів у танцювальних гуртках, вокально-інструментальних ансамблях, рок-групах. Серед випускників та теперішніх студентів є члени національних збірних України з легкої атлетики, боксу, важкої атлетики, футболу тощо. Чоловічі та жіночі команди факультету є багаторазовими чемпіонами інституту з футболу, міні-футболу, баскетболу, волейболу. Спортивна робота організовується за напрямами: робота спортивної секції з футболу; спортивної секції з волейболу; спортивної секції з баскетболу; спортивної секції з настільного тенісу; спортивної секції з легкої атлетики; спортивної секції з атлетичної гімнастики; спортивної секції з бадмінтону. Усі іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком.

Творча співдружність та міжнародна діяльність

Кафедри факультету встановили тісні наукові зв’язки з Варшавською школою економіки (викладачі кафедри беруть участь у програмі CEUME Internaships and Fellowships for Administrators and Faculty in Poland, громадською організацією «Business – award foundation» (Австрія/Україна) (програма підтримки процесу інтернаціоналізації приватного сектору економіки України). Співробітництво передбачає інтеграцію системи Business – award в систему послуг ЧДІЕУ, що пропонуються його студентам та молодим фахівцям, зокрема: постійне повідомлення про терміни презентацій, лекцій і семінарів Системи Business – award та заходів ЧДІЕУ. Працівниками факультету здійснюється співробітництво щодо проходження практики з обласним управлінням культури і туризму. За ініціативою Французького культурного центру та Франко-української асоціації між ЧДІЕУ та французькою стороною був підписаний договір-проект, відповідно до якого до інституту запрошувалась для впровадження прямого методу викладання мови французька викладачка пані Арлетт Деріврі, що сприяло підвищенню престижу кафедри та вузу. Протягом 5 років на кафедрі іноземних мов двічі працювали представники Американського Корпусу миру і тричі – франкомовні спеціалісти. Регулярно проводяться зустрічі з представниками іноземних країн – носіями мов. Популярними є моніторинги з іноземцями, зокрема, з проблеми перспектив входження України до гуманітарного європейського простору.

 

Перегляд матеріалів ...
Фінансово - економічний факультет

Фінансово - економічний факультет (0)

Адреса факультету: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1

Телефон: (04622) 5-61-60 ( внутр. 4-57)

e-mail: decanatfef@geci.cn.ua, remneva@dnet.com.ua

Декан факультету - Ремньова Людмила Михайлівна, к.е.н., доцент.

Тел.(04622) 5-61-60 (внутр. 4-89), кімната 314 (корпус 1).

Заступник декана (денна форма навчання) - Голуб Володимир Маркович, к.т.н., доцент.

Тел. (04622) 5-61-60 (внутр. 4-46), кімната 314 (корпус 1).

Заступник декана (заочна форма навчання) - Зеленська Олена Олександрівна, к.е.н., доцент.

Тел. (04622) 5-61-60 (внутр. 4-97), кімната 305 (корпус 2).

Старші лаборанти денної форми навчання: Бескоровайна Ірина Олександрівна, Пидан Катерина Михайлівна.

Тел. (04622) 5-61-60 (внутр. 4-57), кімната 312 (корпус 1).

Старші лаборанти заочної форми навчання: Шестаковська Тетяна Леонідівна, Клименко Анастасія Володимирівна.

Тел. (04622) 5-60-64 (внутр. 4-97), кімната 305 (корпус 2).

Структура факультету

До складу факультету входять чотири кафедри:

 1. Кафедра фінансів, завідувач – Гонта Олена Іванівна – доктор економічних наук, професор.
 2. Кафедра банківської справи, завідувач – Ніколаєнко Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент.
 3. Кафедра маркетингу, завідувач – Карпенко Юрій Михайлович, кандидат економічних наук, доцент.
 4. Кафедра економічної теорії, завідувач - Тропіна Валентина Борисівна, доктор економічних наук, професор.

Загальна інформація

Фінансово-економічний факультет як самостійний підрозділ Чернігівського державного інституту економіки і управління був створений наказом в 1999 році шляхом виділення з економічного факультету. У цьому ж році до складу фінансово-економічного факультету було включено контингент студентів спеціальностей „Фінанси і кредит”, „Банківська справа” та „Маркетинг”.

Фінансово-економічний факультет об’єднує три профілюючі кафедри (фінансів, банківської справи та маркетингу), а також одну загальнонаукову кафедру економічної теорії. Факультет є одним з найпотужніших факультетів ЧДІЕУ. На сьогоднішній день на денній формі навчається 350 студентів, об’єднаних в 18 академічних груп, а на заочній – 277 студентів в 16 академічних групах.

Спеціальності та напрями підготовки фахівців

Факультет здійснює підготовку на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Галузь знань „Економіка і підприємництво”

Напрями підготовки:

 • «Фінанси і кредит»
 • «Маркетинг»

Спеціальності:

 • «Фінанси і кредит»
 • «Банківська справа»
 • «Маркетинг»

Термін навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”: денна та заочна форми навчання – 4 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”: денна форма навчання – 1 рік, заочна – 1,5 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” за спеціальністю „Фінанси і кредит” – 1 рік (денна форма навчання).

Особи, що закінчили освітні заклади І і ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі) зараховуються за скороченою програмою навчання (денна форма – на 2-й курс, заочна форма – на 3-й курс).

Друга вища освіта за спеціальностями „Фінанси і кредит”, „Банківська справа” і „Маркетинг” – 2 роки (заочна форма навчання).

Напрям підготовки "Фінанси і кредит" є універсальним і забезпечує випускникам можливість альтернативного вибору сфери професійної діяльності:

 • фінансові служби підприємств і організацій всіх форм власності і господарювання;
 • фінансове посередництво (інвестиційні компанії і фонди, фондові біржі);
 • державне управління (місцеві фінанси, державне казначейство);
 • управління та нагляд у сфері оподаткування;
 • управління позабюджетними фондами (пенсійний, фонди соціального страхування та інш.);
 • діяльність у сфері страхування;
 • діяльність в банківській сфері.

У процесі навчання за спеціальністю “Фінанси і кредит” студенти отримують глибокі знання з гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних і професійно-орієнтованих дисциплін. Студенти вивчають сучасні інформаційні системи і технології, набувають навичків роботи в мережі Інтернет з програмними продуктами "Project Expert", "Audit Expert", "Project Risk".

Випускники спеціальності "Фінанси і кредит" зможуть займати керівні посади та працювати у фінансових, податкових і контрольно-ревізійних установах центральних і місцевих органів державної влади і управління, в державному казначействі, у фінансових підрозділах підприємств і організацій різних ланках народного господарства і форм власності, банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях і фондах, біржових установах, інших структурних формуваннях у складі інфраструктури фондового і грошово-кредитного ринку.

У процесі навчання за спеціальністю “Банківська справа” студенти отримують необхідні теоретичні і практичні навички для виконання управлінських функцій в різних сферах банківської та фінансової діяльності. При кафедрі функціонує навчально-тренувальний банк, де майбутні банкіри вивчають сучасні банківські програмні продукти і отримують реальні практичні навики роботи в банківських установах.

Випускники спеціальності "Банківська справа" можуть займати керівні посади та працювати економістами-фінансистами і фінансовими менеджерами у фінансових підрозділах банків, підприємств і організацій, страхових компаній, інвестиційних компаній і фондів, біржових установ, інших структурних формувань у складі інфраструктури фондового і грошово-кредитного ринку.

У процесі навчання за напрямом і спеціальністю “Маркетинг” студенти отримують глибокі знання з гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних і професійно-орієнтованих дисциплін, а також набувають професійні навички:

 • дослідження та вивчення ринку;
 • створення та просування торгових марок;
 • організації збуту продукції;
 • розробки та розміщення реклами товару;
 • встановлення та підтримки контактів з клієнтами фірми.

Професія маркетолога – молода, сучасна і користується великим попитом в умовах сучасної ринкової економіки. Випускники спеціальності "Маркетинг" можуть працювати:

 • маркетологами-аналітиками на підприємствах будь-якої спеціалізації та видів діяльності;
 • менеджерами рекламних агентств;
 • бренд-менеджерами (займаються просуванням окремих торгових марок);
 • РR –менеджерами і т.і.

Студенти фінансово-економічного факультету денної форми навчання можуть отримати офіцерське звання на військовій кафедрі.

Організація навчального процесу

На факультеті створений сучасний науково – методичний комплекс дисциплін з усіх спеціальностей. Бібліотека забезпечена достатньою кількістю підручників та періодичними виданнями. Навчальний процес на факультеті забезпечує професорсько – викладацький склад, майже 60% якого має вчений ступінь та вчене звання. Застосовується семестрова форма організації навчання (початок семестрів – вересень, лютий), впроваджено модульно-кредитна система оцінки знань.

Студенти факультету активно займаються науковою роботою. З врахуванням характеру навчального процесу на фінансово-економічному факультеті ЧДІЕУ науково-дослідна робота студентів здійснюється в різних формах. Широкий діапазон форм організації (конференції, олімпіади, наукові конкурси тощо) має велике значення для створення атмосфери творчості та широкого залучення студентської молоді до наукових досліджень.

В науковому товаристві студентів та аспірантів фінансово-економічного факультету приймають актину участь як студенти, так і аспіранти денної та заочної форм навчання. На засіданнях НТСА та наукових гуртків при випускаючих кафедрах та кафедрі економічної теорії здійснюється підготовка студентів до участі у всеукраїнських предметних олімпіадах з економічної теорії, фінансів, інвестиційної діяльності, страхування, податкової системи, банківської справи, маркетингу та регіональної економіки.

Доброю традицією на факультеті стала участь студентів у Всеукраїнській олімпіаді на приз АКБ «Укрсоцбанк», проведення зустрічей студентів та круглих столів із керівництвом та ведучими фахівцями банківських установ м. Чернігова, компанією «Fresh Studio» та «Євротек». Так, зокрема, особливий інтерес у студентів факультету викликали Міжнародний експортний круглий стіл спільно з компанією «Fresh Studio» на тему «Професійний розвиток у сфері маркетингу», науково-практичні семінари спільно з компанією «Євротек» на тему «Ефективні маркетингові комунікації в роздрібній торгівлі» та «BTL заходи: антикризові інструменти зростання продаж», Міжвузівський круглий стіл на тему «Монетарна політика в глобальному середовищі» до 20-річчя банківської системи України, Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному етапі», Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки».

До найбільш вагомих здобутків наших студентів в науково-дослідній роботі в 2010/2012 навчальних роках слід віднести:

1. Солоха Мар’яна – отримала диплом третього ступеня за результатами 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг та кредит» (2011 р.) у Тернопільському національному економічному університеті.

2. Щетініна Юлія в 2010 році – отримала диплом третього ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси» в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського та перемога у номінації «За найвищий економічний ефект від проектних пропозицій».

3. Мартиненко Катерина – отримала сертифікат за 1-е місце у номінації «За самостійність викладу» у ІІ-ому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка» (2011 р.).

4. Омеляненко Маргарита – отримала сертифікат за 1-е місце у номінації «За сучасний підхід» у ІІ-ому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка» (2011 р.).

5. Катрушенко Катерина – отримала сертифікат за 2-е місце у номінації «За критичність мислення» у ІІ-ому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка» (2011 р.).

6. Артющенко Анна – отримала сертифікат за 3-е місце у ІІ-му етапі V Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхування» (2012 р.).

Студентське життя

На факультеті створено досить досконалу систему студентського самоврядування, мережу клубів за інтересами, танцювальний та вокальний ансамблі, спортивні секції.

Студенти мають можливість змістовно проводити своє дозвілля, беруть участь у “Днях факультету”, „Днях першокурсника”, іграх КВК, конкурсах „Міс інституту” та „Містер інституту”, різноманітних ділових та інтелектуальних іграх, традиційних спортивних змаганнях студентів і викладачів „Бої без правил" та „Осінній марафон”, кубку з міні-футболу, кубку з шашок, Днях відкритих дверей, випускних вечорах, міжвузівських спортивних змаганнях та міських конкурсах. На факультеті працює "Школа успіху", де студенти можуть удосконалити свої лідерські якості.

До важливих здобутків студентів факультету слід віднести:

 • Мартиненко Катерина отримала диплом за перемогу в рамках регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України» в номінації «Кращий студент-науковець» (2011 р.);
 • Намолован Катерина зайняла перше місце у Всеукраїнському конкурсі краси «Княгиня України 2010» на регіональному етапі і отримала титул «Княгиня Чернігова»;
 • Лазоренко Тетяна перемогла в номінації «Краща артистка» в міському конкурсі «СтудГолівуд-2012»;
 • Стеченко Руслан зайняв перше місце у конкурсі «Містер ЧДІЕіУ - 2011»;
 • Збірна команда факультету з КВК «ШОК» зайняла 1-е місце в інститутському конкурсі веселих та кмітливих «Студентська весна-2011»;
 • Дудков Олександр зайняв ІІІ-е місце в чемпіонаті України з біатлону 2012 року серед юніорів;
 • Потоцький Костянтин зайняв І-е місце у конкурсі «Містер ЧДІЕіУ - 2012».

 

Перегляд матеріалів ...
Центр післядипломної освіти

Центр післядипломної освіти (1)

Адреса: м. Чернігів, вул. Бєлова 4,

Телефон: (0462) 671-143, 671-142

Е-mail: cpo@gis.cn.ua

Директор центру: к.е.н., доцент Лебединська Людмила Дмитрівна,

Методист в/к Довгопол Валентина Павлівна

Ст.лаборант Городиська Світлана Сергіївна

Перегляд матеріалів ...
Інженерно-будівельний факультет

Інженерно-будівельний факультет (0)

Адреса: м. Чернігів вул. Белова 4.  Показати на карті

Тел. +38 (0462) 671-141

Декан факультету: Терещук Олексій Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

Заступник декана: Корнієнко Ігор Валентинович, кандидат технічних наук, доцент. . Тел. +38 (0462) 671-141, кімната 217.

Заступник декана: Коваленко Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Тел. +38 (0462) 671-141, кімната 217.

Структура факультету

Факультет здійснює підготовку на денній та заочній формах за спеціальностями:

 • Геодезія, картографія та землеустрій (Землевпорядкування та кадастр, Геоінформаційні системи і технології);
 • Гідротехніка (Водні ресурси);
 • Будівництво (Будівництво);

До складу факультету входить три кафедри:

 1. Кафедра «Геодезії, картографії та землеустрою», завідувач – Терещук Олексій Іванович – кандидат технічних наук, доцент.
 2. Кафедра водопостачання та водовідведення, завідувач – Шевель Василь Іванович, к.т.н., доцент.
 3. Кафедра промислового та цивільного будівництва, завідувач – Завацький Сергій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент.

Загальна інформація

Cтворений 1 червня 2003 року як факультет «Геоінформатики і управління територіями», а з 2006 р. перейменований в інженерно-будівельний факультет.

На сьогоднішній день на чотирьох спеціальностях навчається понад 700 студентів денної і заочної форм навчання, за факультетом закріплено 28 навчальних аудиторій і кабінетів у навчальних корпусах №6/1 та №6/3, площа яких понад 1000 кв.м аудиторного фонду інституту. Створені та функціонують навчальні лабораторії геодезії та геодезичних приладів, фотограмметрії, автоматизації геодезичних вимірів, гідрохімії та ґрунтознавства, фізики і електротехніки, спеціалізовані комп’ютерні класи, лабораторія ГІС-технологій, облаштовані лабораторії водопостачання і водовідведення, будівельних матеріалів та конструкцій.

У розпорядженні факультету − геодезичний полігон, який розташований у спортивно-оздоровчому таборі ЧДІЕУ "Фортуна", де студенти отримують практичні навички з геодезичних дисциплін. Факультет забезпечений сучасними геодезичними приладами.

Спільно з Головною астрономічною обсерваторією Національної Академії наук України у 2005 році на базі факультету встановлена та введена в дію перманентна GPS-станція «Чернігів» (CNIV), яка включена до Української та Європейської супутникових мереж, у 2007 році – аналогічна GPS-станція «Прилуки» (PRYL), а у 2011 році - «Короп» (KORP).

З 2005 року щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», та видається збірник наукових праць. Конференції здебільшого проходять на пароплаві під час подорожі «зачарованою» Десною.

Традиційно кожного року в інституті проводяться науково-практичні конференції студентів та викладачів. Кращі студенти факультету виступають з доповідями, долучаючись таким чином до науково-дослідної роботи. У 2005 році факультетом вперше в Україні організована та проведена студентська науково-практична конференція "Молодь і геодезія − 2005", учасниками якої були студенти з України і зарубіжжя.

Щороку команди студентів факультету беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах із спеціальностей та виборюють призові місця серед команд ВНЗ України.

Для підвищення рівня фахової підготовки студентів та з метою розширення міжнародних зв’язків керівництвом факультету налагоджені контакти і підписані Договори про співпрацю з Вармінсько-Мазурським університетом (м. Ольштин, Польща), Університетом прикладних наук (м. Нойбранденбург, Німеччина), Науково-дослідним геодезичним, топографічним та картографічним інститутом (м. Прага, Чехія) та Петербурзьким державним університетом шляхів сполучення (м.Санкт-Петербург, Росія). В рамках дії Договорів з 2005 р. щорічно проводиться обмін студентами і викладачами під час літньої практики. Під час практики студенти знайомляться з навчальним процесом ЧДІЕУ та вузів зарубіжжя, вивчають сучасні геодезичні технології та прилади, а також відвідують цікаві екскурсії та беруть участь у пізнавальних програмах.

Студенти нашого факультету активно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах, обласних і міських культурно-освітніх заходах та змаганнях. Так, у 2009 році студент факультету переміг у міжрегіональному етапі Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент року». Наступний 2010 рік, знову приніс факультету перемогу на міжрегіональному етапі Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент року» та перше місце міжрегіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Танці з викладачами».

Після закінчення навчання випускники можуть працювати спеціалістами з обслуговування інформаційних систем в районних та обласних відділах управління земельних ресурсів, у системі інститутів „Укрземпроект”, підприємствах „Укрводоканалу”, будівельних компаніях та геолого-розвідувальних експедиціях, державних органах влади всіх рівнів, БТІ, підприємствах, що займаються оцінкою нерухомості, тощо.

 

Перегляд матеріалів ...
Юридичний факультет

Юридичний факультет (0)

Основне завдання сучасної юридичної освіти – підготовка висококваліфікованих працівників, які наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнені відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням; формування у студентів почуття національного патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань.
Це дозволяє виховувати фахівців, працівників, які відповідають вимогам сьогодення та у майбутньому складатимуть славу Чернігівського державного інституту економіки та управління.

Адреса: м.Чернігів, пр-т Миру,44 (територія міської лікарні №1) Показати на мапі
Тел.: (0462)-77-51-80

Декан: Ніщимна Світлана Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент.

Заступники декана
1. Герасименко Олена Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент;
2. Смагіна Людмила Іванівна, старший викладач.

Старший лаборант денної форми навчання: Бардіна Олена Миколаївна.

Старший лаборант заочної форми навчання: Сокіл Анна Юріївна.

Юридичний факультет був створений 06.09.2000 року. Форми навчання – денна, заочна. Навчання проводиться за кошти державного бюджету та на контрактній основі. Після закінчення навчання студенти отримують дипломи державного зразка.

Юридичний факультет здійснює підготовку фахівців за напрямами:

 • Правознавство
 • Соціальна робота

Підготовка фахівців ведеться за двома кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст.
Термін підготовки бакалаврів:
1. денної та заочної форм навчання - 4 роки;

Термін підготовки спеціалістів:
1. денної форми навчання - 1 рік;
2. заочної форми навчання – 1,5 роки.

На сьогоднішній день на факультеті навчається понад 400 студентів денної та заочної форм навчання.


Характеристика спеціальностей

«Правознавство»

Випускники отримують повну вищу юридичну освіту і підготовлені до роботи в органах виконавчої влади, правоохоронних органах, установах юстиції, підприємствах і в організаціях різних рівнів управління, форм власності та галузевої належності на посадах: юрисконсульта, помічника судді, консультанта нотаріальної контори, службовця державної виконавчої служби, податкової служби, податкової міліції, митної служби, спеціалістів державної фінансової інспекції, службовця органів внутрішніх справ і служби безпеки, зокрема підрозділів захисту економіки від злочинних посягань, відповідальних працівників кадрових підрозділів, органів соціального захисту, органів державної реєстраційної служби, на інших посадах, які потребують базової юридичної освіти.

«Соціальна робота»

Випускники отримують повну вищу освіту і зможуть працювати у сферах державного управління, інформації, освіти, соціального забезпечення, охорони здоров’я, правоохоронній та інших сферах соціальної діяльності на посадах: соціолога, інструктора, консультанта, референта, секретаря в апараті органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівця з аналізу ринку праці, фахівця із зв'язків з громадськістю та пресою, адміністративного менеджера, інспектора з соціальної допомоги, спеціаліста з організаційно-кадрових питань, консультанта з соціально-політичних питань (у партіях та громадських організаціях), оргсекретаря (асоціації, союзу, федерації тощо), соціального працівника та інших сферах.

Загальна характеристика кафедр

Нині юридичний факультет складається з трьох кафедр: 
• Кафедра цивільного, господарського та кримінального права - завідувач к.ю.н., доцент С.О. Ніщимна
• Кафедра соціальної роботи
- завідувач д.філос.н., професор кафедри соціальної роботи О.В. Тополь
• Кафедра гуманітарних дисциплін
- завідувач к.філос.н., доцент В.Д. Сутрін

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 41 особу, з них: 3 доктори наук (професори), 22 кандидати наук (доценти), 16 старших викладачів та викладачів.
Кафедра цивільного, господарського та кримінального права, кафедра соціальної роботи є випусковими.

Організація навчального процесу

Навчальний процес забезпечений сучасним обладнанням, організований і здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.
Студенти факультету беруть участь у науково-дослідницькій роботі кафедр під керівництвом висококваліфікованих викладачів. При факультеті працює Міська молодіжна громадська організація “Феміда”, де студенти безкоштовно надають юридичну допомогу учнівській та студентській молоді.
При факультеті діє Студентська соціальна служба, в рамках якої студенти-волонтери безкоштовно надають практичну соціальну допомогу учнівській та студентській молоді, малозабезпеченим верствам населення.
На базі факультету працює Психологічна служба, основними завданнями якої є надання допомоги студентам в адаптації до умов студентського життя, в формуванні професійної компетенції в процесі вирішення конфліктних ситуацій та інше.
Студенти беруть участь у спортивних, культурно-масових заходах, святах студентів "День факультету", КВК, "Міс інституту" тощо.
Базовою ланкою виховної роботи на факультеті є діяльність кураторів. На юридичному факультеті безпосереднє керівництво виховною роботою в групах здійснюють 10 кураторів, які призначаються із числа досвідчених викладачів. Роботою кураторів на факультеті керують заступники декана з навчальної та виховної роботи.
На базі факультету діє філія бібліотеки Чернігівського державного інституту економіки та управління, книжковий фонд якої перевищує 23 тис. екземплярів і постійно поповнюється. Комплектування проводиться як друкованими виданнями, так і виданнями на електронних носіях.
Факультет забезпечений буфетом.

Перегляд матеріалів ...

Меню

Архів новин

« Травень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

 • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Tел: (046-22) 532 78
 • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308
Ви тут: Факультети