Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Факультет менеджменту
Факультет менеджменту

Факультет менеджменту (0)

Адреса факультету: м. Чернігів, вул. Бєлова, 4. Показати на карті

Телефон: (0462) 671-151 (внутр. 4-11).

Декан факультету: к.е.н., доцент Пономаренко Сергій Іванович.

Заступник декана – к.е.н., доцент Кунденко Аліна Володимирівна. Тел. (0462) 671-151, внутр. 4-10.

Заступник декана – Рябов Ігор Будимірович. Тел. (0462) 671-151, внутр. 4-40.

Старший лаборант – Рубльова Вікторія Анатоліївна. Тел. (0462) 641-151.

Старший лаборант – Сівель Ольга Борисівна. Тел. (0462) 641-151.

Старший лаборант – Стругова Наталія Михайлівна. Тел. (0462) 671-151, внутр. 4-40.

Старший лаборант – Радкевич Олена Вікторівна Тел. (0462) 671-151, внутр. 4-40.

Структура факультету

До складу факультету входит 4 кафедри:

 1. Кафедра менеджменту.
 2. Кафедра управління якістю та проектами.
 3. Кафедра іноземних мов.
 4. Кафедра фізичного виховання.

Загальна інформація

В сучасних умовах успішність роботи підприємств та організацій країни, ефективність підприємницької діяльності залежить від вміння управляти наявними ресурсами. Прискорення соціально-економічних перетворень в Україні неможливе без залучення до господарської діяльності країни енергійних, талановитих, сучасних управлінців. Факультет менеджменту є одним з провідних факультетів інституту, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців-управлінців у виробничій сфері, туристичній індустрії, сферах управління проектами та якістю, які користуються попитом у регіоні, країні та за її межами. Створений факультет у 1996 році. До складу факультету входять кафедри менеджменту, управління якістю та проектами, іноземних мов, фізичного виховання.

Спеціальності та напрямки підготовки фахівців

Факультет менеджменту здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців напрямів:

 • «Менеджмент» за спеціальністю: «Менеджмент організацій і адміністрування» (бакалавр, спеціаліст, магістр), спеціалізації "Менеджмент підприємств і організацій виробничої сфери", "Менеджмент туристичної індустрії";
 • специфічні категорії за спеціальностями:
  1. Управління проектами» (спеціаліст);
  2. «Якість, стандартизація, сертифікація» (спеціаліст).

Навчання на факультеті здійснюється за денною та заочною формами.

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» Спеціалізація – «Менеджмент підприємств і організацій виробничої сфери» Кваліфікація магістра – магістр з менеджменту організацій і адміністрування. Кваліфікація спеціаліста – спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування. Кваліфікація бакалавра – бакалавр з менеджменту.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється на бюджетній і контрактній основі, з відривом та без відриву від виробництва. Здійснюється підготовка спеціалістів на післядипломній формі навчання на базі вищої освіти. Термін навчання на стаціонарній формі: магістрів – 5,5 р.; спеціалістів – 5 р., бакалаврів – 4 р.; на заочній: спеціалістів – 5,5 р., бакалаврів – 4 р.; на післядипломній формі – 2 р.

Випускники набувають теоретичних знань і практичних навичок з широкого комплексу як економічних, так і управлінських дисциплін. Основи економічної теорії, мікро- і макроекономіка, фінанси підприємства, теорія економічного аналізу, а також ціла низка інших дисциплін фундаментальної підготовки формують базову економічну направленість майбутніх фахівців.Дисципліни фахового спрямування, зокрема публічне адміністрування, ділове адміністрування, менеджмент промислових підприємств, стратегічний, інвестиційний, інформаційний, інноваційний менеджмент та інші, формують у студента управлінські навички та здатність приймати економічні та управлінські рішення, актуальні для конкретної виробничої ситуації.

Випускники даної спеціальності можуть працювати як на керівних посадах в державних і галузевих органах управління економікою, так і в якості представників середнього та нижнього рівня управління промислових підприємств різної форми власності. Серед майбутніх професій:

 • керівник підприємств у промисловій сфері;
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій;
 • керівник виробничих підрозділів;
 • начальник та майстер виробничих підрозділів;
 • керівник функціональних підрозділів;
 • менеджер у житлово-комунальному господарстві;
 • технічні та торговельні представники.

Спеціалізація – «Менеджмент туристичної індустрії» Кваліфікація спеціаліста – спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування.

Підготовка бакалаврів та спеціалістів здійснюється на бюджетній і контрактній основі, з відривом та без відриву від виробництва. Здійснюється підготовка спеціалістів на післядипломній формі навчання на базі вищої освіти. Термін навчання на стаціонарній формі: спеціалістів – 5 р.; бакалаврів – 4 р.; на заочній: спеціалістів – 5,5 р., бакалаврів – 4 р.; на післядипломній формі – 2 р.

Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії» набуває особливої актуальності в зв’язку з тим, що на Чернігівщині існує багато історичних місць, які представляють великий інтерес для вітчизняних та іноземних туристів.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» за спеціалізацією «Менеджмент туристичної індустрії» покликані забезпечити потреби туристичної сфери (готельне господарство, екскурсійне забезпечення, організація туристичного харчування, створення рекреаційних комплексів, спортивний туризм тощо) у сучасних висококваліфікованих управлінцях.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» набувають теоретичних знань і практичних навичок як з традиційних дисциплін економічного напрямку (економіка підприємства, фінанси підприємства, маркетинг та ін.), управлінського напрямку (публічне адміністрування, ділове адміністрування та ін.), так і зі спеціальних дисциплін (сільський туризм, екстремальні види туризму).

Випускники спеціалізації можуть займати наступні посади:

 • менеджер-референт міжнародних туристичних виставок і ярмарок;
 • менеджер з реклами, туристичний агент;
 • дилер експорту та імпорту туристичної продукції;
 • менеджер прес-клубів і зарубіжних представництв в Україні;
 • менеджер в готелях, пансіонатах, турбазах;
 • менеджер закладів системи розваг.

Спеціальність «Управління проектами» Кваліфікація спеціаліста – фахівець з управління проектами і програмами. Підготовка спеціалістів здійснюється на бюджетній і контрактній основі на стаціонарі та на заочній формі навчання. Термін навчання – 1 рік на денній формі навчання та 1,5 року на заочній формі навчання. Випускники отримують поглиблені знання і практичні навички у виконанні управлінських функцій керівників проектів і програм розвитку підприємств, районів, міст, регіонів, організаторів будь-яких інвестиційних проектів в різноманітних галузях народного господарства, керівників міжнародних проектів і програм. Фахівець з управління проектами здатний виконувати такі функції: 1) оптимізація організаційних і функціональних структур підприємств; 2) управління змістом, часом, ресурсами, закупівлями, вартістю проекту; 3) управління якістю проекту; 4) аналіз і управління ризиком у проекті; 5) розробка проектів реконструкції, технічного переоснащення підприємства, інтенсифікації виробництва та ін. Необхідні теоретичні знання та практичні навички студенти отримують у процесі вивчення дисциплін: «Введення в управління проектами», «Управління проектами розвитку регіонів та міст», «Управління проектами розвитку підприємств будівельної та машинобудівельної індустрії», «Управління проектами приватизації», «Планування проектних дій», «Виконання проектних дій». Випускники спеціальності «Управління проектами» можуть працювати керівниками та організаторами проектів в різних галузях промисловості України, займаючи первинні посади директора програми або проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого менеджера проекту, а також керівниками міжнародних проектів та програм.

Спеціальність «Якість, стандартизація і сертифікація» Кваліфікація спеціаліста - фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості. Підготовка спеціалістів здійснюється на бюджетній і контрактній основі на стаціонарній та заочній формі навчання. Термін навчання – 1 рік на денній формі навчання та 1,5 року на заочній формі навчання. Випускники спеціальності отримують поглиблені знання і навички в галузі формування системи управління якістю продукції та послуг, в розробці проектів щодо забезпечення якості при складуванні і збереженні сировини, матеріалів, комплектувальних одиниць та готової продукції в різноманітних галузях промислового виробництва. Фахівець зі стандартизації і сертифікації та якості здатний виконувати такі функції: 1) розробляти структуру системи управління якістю продукції та послуг; 2) проводити вхідний контроль якості сировини та якості готової продукції та послуг; 3) визначати схеми проведення випробувань продукції та послуг; 4) проводити сертифікацію персоналу за національною системою сертифікації та акредитації, а також за стандартами зарубіжних країн. Необхідні теоретичні знання та практичні навички студенти отримують у процесі вивчення дисциплін: «Стандартизація продукції та послуг», «Сертифікація продукції та послуг», «Системи управління якістю», «Сертифікація персоналу», «Метрологічне забезпечення виробництва». Випускники спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» можуть працювати керівниками та фахівцями зі стандартизації, сертифікації та якості в структурі промислового підприємства, системи надання послуг та сертифікації персоналу організації, виконувати обов’язки фахівців галузі міжнародної системи стандартизації та сертифікації якості промислової продукції.

Організація навчального процесу

Навчальний процес забезпечується високопрофесійним викладацьким складом: 3 доктори наук, професори, 20 кандидатів наук, 15 старших викладачів, один майстер спорту. При вивченні дисциплін знаходять широке застосування такі програмні продукти, як Project Expert, MS Project, продукція Primavera, ресурси світової комп’ютерної мережі INTERNET. Студенти проходять практику на провідних підприємствах регіону: ПрАТ «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня», ПАТ «Продовольча компанія «Ясен», Чернігівському відділенні ВАТ «СанІнБев Україна», ЗАТ КСК «Чексіл», ЗАТ «Сінет», ВАТ «ЧеЗаРа» ТОВ «Чернігівжитлобудвест», ВАТ «Корюківська фабрика технічних паперів», ЗАТ ВТФ «Сіверянка», ВАТ «Базис», ВАТ «Чернігівсавтодеталь», ВАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла» та ін. Практична підготовка менеджерів туристичної індустрії передбачає проведення практичних занять та усіх видів практик на підприємствах «Укрпрофтуру», а також в представництвах іноземних туристичних фірм. Студенти факультету менеджменту забезпечені найсучаснішою науковою та навчальною літературою. Підготовка студентів здійснюється за навчальними планами, що спрямовані на підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам і, насамперед, потребам ринкової економіки. При проведенні лекцій, семінарських, лабораторних, практичних занять застосовуються різноманітні активні методи навчання (ситуаційні вправи (кейси), ділові та рольові ігри, дискусії, виїзні заняття на діючих підприємствах). На факультеті впроваджена кредитно-модульна система згідно вимог Болонського процесу, яка дозволяє активізувати та стимулювати навчання, а також участь у науково-дослідній роботі. Кращі студенти отримують стипендії Президента України, іменні стипендії ректора. Кращі випускники запрошуються до аспірантури та після її закінчення забезпечуються роботою.

Матеріально-технічна база

Для забезпечення навчального процесу студентів працюють два комп’ютерні класи, оснащені персональними комп’ютерами і сучасними програмними продуктами. Підготовка фахівців туристичного спрямування здійснюється у лабораторії спортивного туризму; лабораторіях «Готель»; «Методичний кабінет екскурсійної та музейної справи»; «Туристична фірма»; «Туристські інформаційні технології і технології гостинності»; «Ресторан»; «Бар»; «Технології приготування страв»; мультимедійна лінгафонна лабораторія. Працює навчально-практична база готельно-туристичного комплексу «Брянськ». Для забезпечення якості навчального процесу викладачами використовуються сучасні технічні засоби навчання, мультимедійна лабораторія, обладнана сучасними ПЕОМ з відповідним електронним забезпеченням навчального процесу. З метою поглибленої підготовки студентів функціонують мультимедійні курси з англійської, німецької та французької мов. Для проведення навчально-тренувального процесу кафедра фізичного виховання використовує спортивну базу, навчально-тренувальні програми та розробки індивідуальних планів тренувань; фізкультурно-оздоровчий комплекс з ігровим залом, басейном і саунами; два тренувальні комплекси з багатоцільовим, тренажерним і лікувально-фізкультурними залами, оздоровчими центрами; літній оздоровчий табір студентів.

Студентські клуби

На сьогодні на факультеті навчаються понад 1000 студентів, з них на денній формі – 466 студентів. З загальної кількості студентів 368 навчаються за державним замовленням. Протягом навчання на факультеті менеджменту студенти об’єднуються у різноманітні гуртки, приймають участь у роботі студентських клубів. Спортивна та культурно-масова робота факультету Основними показниками, які характеризують стан культурно-масової роботи на факультеті, є: організація вечорів відпочинку молоді (День першокурсника, День факультету, Дні відкритих дверей та ін.), конкурси команд КВК, видання студентської газети факультету, організація зустрічей з цікавими людьми, екскурсії по історичних місцях міста та країни, робота вокальної студії, участь студентів у танцювальних гуртках, вокально-інструментальних ансамблях, рок-групах. Серед випускників та теперішніх студентів є члени національних збірних України з легкої атлетики, боксу, важкої атлетики, футболу тощо. Чоловічі та жіночі команди факультету є багаторазовими чемпіонами інституту з футболу, міні-футболу, баскетболу, волейболу. Спортивна робота організовується за напрямами: робота спортивної секції з футболу; спортивної секції з волейболу; спортивної секції з баскетболу; спортивної секції з настільного тенісу; спортивної секції з легкої атлетики; спортивної секції з атлетичної гімнастики; спортивної секції з бадмінтону. Усі іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком.

Творча співдружність та міжнародна діяльність

Кафедри факультету встановили тісні наукові зв’язки з Варшавською школою економіки (викладачі кафедри беруть участь у програмі CEUME Internaships and Fellowships for Administrators and Faculty in Poland, громадською організацією «Business – award foundation» (Австрія/Україна) (програма підтримки процесу інтернаціоналізації приватного сектору економіки України). Співробітництво передбачає інтеграцію системи Business – award в систему послуг ЧДІЕУ, що пропонуються його студентам та молодим фахівцям, зокрема: постійне повідомлення про терміни презентацій, лекцій і семінарів Системи Business – award та заходів ЧДІЕУ. Працівниками факультету здійснюється співробітництво щодо проходження практики з обласним управлінням культури і туризму. За ініціативою Французького культурного центру та Франко-української асоціації між ЧДІЕУ та французькою стороною був підписаний договір-проект, відповідно до якого до інституту запрошувалась для впровадження прямого методу викладання мови французька викладачка пані Арлетт Деріврі, що сприяло підвищенню престижу кафедри та вузу. Протягом 5 років на кафедрі іноземних мов двічі працювали представники Американського Корпусу миру і тричі – франкомовні спеціалісти. Регулярно проводяться зустрічі з представниками іноземних країн – носіями мов. Популярними є моніторинги з іноземцями, зокрема, з проблеми перспектив входження України до гуманітарного європейського простору.

 

Меню

Архів новин

« Травень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

 • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Tел: (046-22) 532 78
 • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308
Ви тут: Розклад Розклад дзвінків Факультет менеджменту