Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Понеділок, 27 лютого 2012 14:03

Наукова діяльність

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри:

Організація кафедрою науково-практичних та науково-технічних конференцій, семінарів, тематичних круглих столів або інших заходів

Організація щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід» (д.т.н. проф. Мошель Микола Васильович; д.т.н. проф. Іванова Інна Миколаївна).

У 2011 р. виконано ініціативну науково-дослідну роботу. Рекомендації для вдосконалення нормативної документації ВАТ «Облтеплокомуненерго» за допомогою контрольних карт Шухарта». (д.т.н. проф. Іванова І.М.)

Наукові студентські гуртки, які працюють при кафедрах.

Гурток «Актуальні проблеми очищення води». (д.т.н. проф. Іванова Інна Миколаївна; викл. Шевченко Ольга Олексіївна; викл. Сємака Олексій Миколайович).

Наукові статті у фахових виданнях та матеріали конференцій:

1. Moshel M. V. A model non-uniform electric field in a nematic liquid crystal over a dielectric defect./Mol Cryst and Liquid Cryst 1990. V.193 – Р. 43–46.

2. Moshel M. V. Dielectrometry Studies of Intermolecular Interactions in Cyanobiphenil-Azomethine Mixtures Forming Indused Smestic-D Phase./Mol Cryst and Ligyid Cryst 2010/. V.361 – рр. 181-186.

3. Бурачек В. Г. Вдосконалення пристрою для вимірювання швидкості та напряму руху водного потоку з використанням ультразвуку : зб. наук. праць за матеріалами VIІ міжнародної науково - практичної конференції [«Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід»], (Чернігів, 25-27 травня 2011 р.) / Бурачек В. Г., Гладких І. І., Сємака О. М. // Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Ч. : ЧДІЕУ, 2011. – С. 104-108.

4. Бурачек В.Г. Особливості вимірювання швидкості та напряму руху водного потоку в трьохвимірному просторі // Бурачек В.Г., Сємака О.М. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – К. : Київський національний університет будівництва і архітектури, 2011. – №57. – С. 35-39.

5. Іванова І.М. Визначення деяких параметрів роботи споруд біологічного очищення стічних вод під час тимчасового спухання активного мулу. VI Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід». Видавництво ЧДІЕУ.-2010. - С. 181-183 (0,13др.арк.)

6. Іванова І.М. Дослідження оптичних аспектів забруднення довкілля. Вісник ЧДТУ №42.- 2010.- С. 270-274 (0,21 др. арк.)

7. Іванова І.М. Получение и применение нетрадиционных хромовых покрытий с собственным микрорельефом. «Фундаментальные проблемы естествознания и техники». Междунар. науч. конгресс (Тезисы докладов). Санкт-Петербург, - Междунар. клуб ученых; «Промышленная экология». - 2006. С. 37-38.

8. Іванова І.М. та інші. Аналіз рівня готовності суспільства до розвитку екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності. Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 6.-2010.- ( 0,17 др. арк.)

9. Іванова І.М. та інші. Чернігівщина. Забруднення довкілля. Розвиток екологічних аспектів в соціальної відповідальності. Журнал « Стандартизація, сертифікація, якість» №1.- 2010.-С.10-13 ( 0,17 др. арк.). 10.Іванова І.М., Денисова Н.М. Дослідження параметрів забруднюючих часточок у повітрі робочої зони апаратників формовочного устаткування // Вісник ЧДТУ. Серія : Технічні науки. - Чернігів, 2007.- С. 106-111.

11. Іванова І.М., Клінцов Л.М. Хромовані ниткопровідники. Екологічні і технічні проблеми. Хімічна промисловість України.- №3- 2005.- С.45-47.

12. Іванова І.М., Клінцов Л.М., Усманова Т.О. Деякі можливості зменшення відходів у виробництві полікапроамідних ниток і волокон. Тр.IV Междунар. науч.-практ. конф. «Техника для хімволокон», Чернишов. - 2005.- С. 269-270.

13. Іванова І.М., Платонов Э.К., Бакалов В.Г. Можливості оцінювання екологічної ефективності апаратурно-технологічних новацій. Тр. III Междунар. научн.- практич. конф. «Техника для химволокон».- Чернишов. 2005.- С.250-254.

14. Ковальов О.В. Можливі підходи до вирішення проблеми ефективної очистки стічних вод (СВ) з метою збереження довкілля / О.М. Сємака, О.О. Шевченко, І.М. Іванова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки, - Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 2(49). – С. 247-251

15. Ковальов О.В. Можливі підходи до вирішення проблеми ефективної очистки стічних вод (СВ) з метою збереження довкілля : зб. наук. праць за матеріалами 10 міжнародної науково - методичної конференції [«Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика -2011»], (Київ, 17-19 березня 2011 р.) / Сємака О. М., Шевченко О. О., Іванова І. М // Національний авіаційний університет. – Київ : НАУ, 2011 – С. 316-321

16. Мошель М. В. Использование НЖК для неразрушающего контроля изделей микроелектроники./Известия АН СССР.–сер. физическая, 1989. –Т.53, №10.–С.2029-2044.

17. Мошель М. В. Неразрушающие методы дефектоскопии диэлектрических пленок./Дефектоскопия.-1991, №1. –С.73-80

18. Мошель М. В. Релаксационные процессы при протекании тока в жидких кристаллах./Физика твердого тела.–1983.– Т.25, вып. ІІ.- С.3286-3290.

19. Мошель М. В., Попов В. М., Клименко А. С., Поканевич А. П., Гаврилюк И. И. Жидкокристалическая термография «горячих точек» в изделиях электронной техники//. Микроэлектроника (РФ). Т36. - №5. – 2007. – С. 1-11.

20. Сахно Ю.А., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В. Уменьшение величины износа коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания автомобиля // Запорожский Национальный технический університет, ОАО «Мотор Сич», Национальный аерокосмический университет им. Жуковского «ХАИ». Вестник двигателестроения / Технический журнал. – 2001. – №1. С. 29-33.

21. Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В. Визначення навантаження на корінні шийки кривошипа // Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія. Технічні науки. 2009. - № 42. – С.85- 92.

22. Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В. Компенсація зміщення колінчатого валу двигуна внутрішнього згорання під навантаженням // Вісник Чернігівського Технологічного Університету № 40 Серія технічні науки, Чернігів. 2009. С. 114-118.

23. Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В. Построение структурной схемы модернизированной системы автоматического регулирования положения коленвала в гидростатической опоре. // Вісник Харківського Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» - 2011. - № 9. – С. 99 – 108.

24. Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В. Система компенсації динамічної неврівноваженості роторного вузла в гідростатичній опорі. // Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія. Технічні науки. 2011. - № 3 (51). – С.42- 48.

25. Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В. Стабілізація положення кривошипа під навантаженням в гідростатичній опорі // Праці Таврійського державний агротехнологічного університету. Мілітополь 2010. - № 10. Том 9. С. 26 – 35.

26. Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В., Бойко С.В. Модернізація системи змащування підшипників колінчатого валу // Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету Серія технічні науки, Чернігів. 2008. - № 34. С. 95 – 99.

27. Сємака О.М. Дослідження оптичних аспектів забруднення довкілля / О.М. Сємака, Ю.В. Іванова, О.О. Ярошенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки, - Чернігів: ЧДТУ, 2010. – № 42. – С. 270-274.

28. Сємака О. М. Аналіз спроможності до відновлення системи «вода-нафтопродукти»: зб. наук. праць за матеріалами 9 міжнародної науково - методичної конференції [«Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика -2010»], (Львів, 20-21 травня 2010 р.) / Сємака О. М., Іванова Ю.В., Ярошенко О.О. // Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ, 2010 – С. 125-127.

29. Сємака О. М. Дослідження оптичних аспектів забруднення довкілля: зб. наук. праць за матеріалами VI міжнародної науково - практичної конференції [«Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід»], (Чернігів, 25-27 травня 2010 р.) / Сємака О. М., Іванова Ю.В., Ярошенко О.О. // Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Ч. : ЧДІЕУ, 2010. – С. 153-157.

30. Ситников О.П. Вивчення дифракції світла за допомогою нематичного рідкого кристала з індукованою спіральною надмолекульрною структурою.// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна.- Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004.- Вип.10.- с.163-165.

31. Ситников О.П. Використання рідкокристалічної фазової дифракційної гратки в навчальному експерименті.//Фізика і астрономія в школі.- 2007.- №3.- с.33-36.

32. Ситников О.П. Ефективність мультимедійних лекцій з фізики для студентів інженерних спеціальностей.//Вісник Чернігівського педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.- Серія: Педагогічні науки, -Чернігів:ЧДПУ,2011, - Вип.88.- С.206-207.

33. Струтинський В.Б., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В. Підвищення кутової жорсткості шпиндельного вузла за рахунок модернізації гідростатичної опори // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2007.-№3(109).-С. 206-211

34. Струтинський В.Б., Сахно Є.Ю., Шевченко Я.В. Система компенсації динамічної неврівноваженості шпиндельного вузла токарного верстату // Вісник запорізького технічного університету Серія технічні науки, 2008. - № . С .

35. Шевель В. І., Сємака О. М. Застосування ГІС–технологій при зборі та обробці матеріалів спостереження за рівнями ґрунтових вод // Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа : електронний збірник наукових праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – № 1(1). – 129 с. – С. 101-106. - [Режим доступу: http://www.chasopis.geci.cn.ua/ru/component/k2/item/36-zastosuvannya-gis–tehnologiy-pri-zbori-ta-obrobtsi-materialiv-sposterezhennya-za-rivnyami-gruntovih-vod.html]

36. Шевель В.І. Аналіз екологічного стану Чернігівської області з використанням ГІС–технологій./ ЧДІЕУ 2006. (2 ст.)

37. Шевель В.І. Водні ресурси та проблеми водокористування Чернігівщини.// ЧДІЕУ 2005. (2 ст.)

38. Шевель В.І. Гідравлічний розрахунок водоводів з перемичками за повною формулою гідравлічних втрат./ ЧДІЕУ 2005. (5 ст.).

39. Шевель В. І. Застосування ГІС – технологій при зборі та обробці матеріалів спостереження за рівнями ґрунтових вод: зб. наук. праць за матеріалами V міжнародної науково – практичної конференції [«Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід»], (Чернігів, 19-21 травня 2009 р.) / Шевель В. І., Сємака О. М. // Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Ч. : ЧДІЕУ, 2009. – С. 67-71.

40. Шевченко Я.В. Аналіз роботи модернізованої системи змащування двигуна внутрішнього згорання // Київський Національний університет будівництва і архітектури (КНУБА). Техніка будівництва.,Науково-технічний журнал, 2008. - № 21. С.15-21.

Патенти:

1. Мошель М. В., Рогоза О.В. Спосіб виявлення локальних джерел тепловиділення в зразках кристалів ІС та н/п приладів. Патент України №77449 від 15.12.2006 р.Бюл. №12.

2. Мошель М. В., Попов В. М., Клименко А. С., Поканевич А. П. Патент України №84808. Спосіб виявлення локальних тепловиділяючих дефектів у пластинах сонячних батарей. Патент України №84808, 25.11.2008. Бюл.№12.

3. Іванова І.М. Патент на корисну модель – пристрій для визначення дози шкідливого впливу на персонал забрудненого пилом повітря виробничих зон. №39915 від 25.03.2009р., Акт впровадження науково–дослідних робіт від 18.03.2010р. ВАТЧернігівське «Хімволокно». Ліцензійна угода №15 від 15.03.2010р.відносно деклараційного патенту №39915 від 25.03.2009 р.

4. Ситников О.П. Патент на винахід №85397 «Спосіб формування рідкокристалічної дифракційної решітки» від 26.01.2009 р.

5. Отримано патент на винахід №96242 від 10.10.2011 р., Бюл. № 19, 2011р. «Пристрій для просторового вимірювання швидкості та напряму руху водного потоку», патентовласники В.Г. Бурачек, І.І. Гладких, О.М. Сємака., МПК(2011.01), G01P 5/00, UA77288;15.11.2006. по заявці на винахід № а 2010 14785 від 09.12.2010 року.

Читати 17226 разів

Меню

Архів новин

« Лютий 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308