Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
П'ятниця, 24 лютого 2012 12:55

Наукова діяльність

Наукова діяльність:

Дослідження кафедри стосуються різноманітних галузей с.-г. наук, переважно – з ґрунтознавства. За результатами останнім часом опубліковані такі роботи:

1. Канівець В.І. Родючість чорноземів Опілля та чинники, які її обмежують / В.І. Канівець, А.І. Мельник, Л.М. Деревянко, Ю.М. Кумпан // Вісник Харківського нац. агр. ун-ту. Серія: грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісівництво. – 2011. - № 1. - С. 44-47.

2. Канівець В.І. Вирішуємо актуальні питання рослинницької галузі / В.І. Канівець // Науковий вісник Чернігівського держ. ін-ту економіки і управління. Серія: економіка. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – Випуск 4(8). С. 209-210.

3. Канівець В.І. Зольний склад рослинності і типи грунтоутворення / В.І. Канівець // Грунтознавство. – 2009. – Т. 10. - № 3-4. – С. 58-63.

4. Канівець В.І. Ландшафти Опілля (доісторичного степу) Правобережжя Десни та відростання в них трав на палах / В.І. Канівець О.П. Тризна // Вісник Одеського нац.-го ун-ту. – Т.13. – Вип. 16. – 2008. – С. 93-97.

5. Канівець В.І. Мій карпатський досвід картування грунтового покриву в лісах / В.І. Канівець // Зб наук. праць “Генеза, географія та екологія грунтів”. – Львів: вид-во Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2008. – С. 274-278.

6. Канівець В.І. Буроземи (бури лісові грунти) в Україні: проблеми класифікації / В.І. Канівець // Вісник Харківського нац. агр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Серія: Грунтознавство, агрохімія. – 2008. - № 1. – С. 23-31.

7. Канівець В.І. Розрізи основних типів грунтів України (в розділі Грунти та грунтові ресурси), Національний атлас України / В.І. Канівець – К.: Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”, 2007. – Планшет190.

8. Мельник А.І. Стан грунту Чернігівщини залежно від застосування добрив /Мельник А.І. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН (Спецвипуск).- К. : ЕКМО, 2005. - с.95-105.

9. Мельник А.І. Інтенсивність міграції цезія -137 на сільськогосподарських угіддях лівобережного Полісся у поставарійний період /Мельник А.І.- Агроекологічний журнал.- 2007.- №3.-С.27-33.

10. Мельник А.І. Обмінний калій в грунтах орних земель Чернігівщини /[Мельник А.І., Надточій П.П.].- Вісник ДАУ.-2007.-№1.-С.44-53.

11. Мельник А.І. Агрохимическое состояние почв Украины в условиях экстенсивного ведения сельскохозяйственного производства/[Мельник А.І, Греков В.О.] .- Науковий вісник НАУ. - №129.- Київ.- 2008,-С.62-73

12. Черствий С.М. Вплив осушення та тривалого використання торфових ґрунтів та трансформацію органічної речовини. / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. №72. Харків. 2009

13. Черствий С.М. Зміни фізико-хімічних властивостей ґрунтів під впливом осушення та тривалого використання. / Водне господарство України. №1. 2011.

14. Черницький Ю.О., Охріменко Г.І. Вплив мікробних препаратів на поліпшення живлення рослин соняшнику та захист від збудника білої гнилі Sclerotinia sclerotiorum(LIB.) DE BARY. // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, -2007. Випуск 12. - С. 250-253.

15. Черницький Ю.О. Ефективність Bacillus subtilis st. 23 проти збудників кореневих гнилей пшениці озимої та ячменю ярого // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту-Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Вип. 13 (53), - Одеса, 2009,- С. 148-153.

16. Черницький Ю.О., Машко Н.О. Bacillus thuringiensis Л-4- альтернатива інсектицидам // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту-Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Вип. 13 (53), - Одеса, 2009,- С. 261-267

17. Ю.О. Черницький, С.М. Черствий, О.Ю. Локоть, І.В. Гринник Мікробні препарати у біоконтролі фітопатогенів // Агроекологічний журнал. – 2010.- № 4. - С. 65-67.

18. Козар С.Ф., Жеребар Т.А., Усманова Т.О. Вплив пектину картоплі на Ростову активність діазотрофів // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів: ЦНТЕІ 2007. Вип. 6. – С. 123-131.

19. Козар С.Ф. Мікробні комплекси за участю азоспірил як регулятори росту рослин // Агроекологічний журнал. – 2008. – С. 109-111. Спецвипуск.

20. Козар С.Ф., Усманова Т.О. Регулювання ростової активності популяций прмислових штамів Bradyrhizobium japonicum в умовах in vitro // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Чернігів: ЦНТЕІ. – 2008. Вип. 7. – С. 36-47.

Читати 14528 разів

Меню

Архів новин

« Серпень 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308