Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Понеділок, 13 лютого 2012 14:36

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри.

Виконані науково-дослідні роботи за темами:

 

 • "Фінансова та бюджетна політика в умовах реформування економіки” (держ. реєстр. № 0103U000829);
 • "Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України” (держ. реєстр. № 0105U002133);
 • "Фінансовий ринок України: особливості розвитку в умовах євроінтеграційних процесів" (держ. реєстр. № 0108U000731.);
 • "Фінансово-економічна стратегія сталого розвитку економіки України" (держ. реєстр. № 0109U002271);

Виконується науково-дослідна робота за темою:

 • "Моделювання комбінацій інструментів фінансового ринку для фінансового забезпечення житлових проектів для молодих науково-педагогічних кадрів" (держ. реєстр. № 0111U002351 за державним замовленням).

За результатами науково-дослідної роботи захищено 9 кандидатських дисертацій, отримали вчене звання доцента – 8 осіб, професора – 1 особа, працюють над докторськими дисертаціями – 4 особи.

Протягом останніх двох років викладачами кафедри опублікована 51 наукова стаття у фахових виданнях, більше 100 тез на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основними науковими публікаціями професорсько-викладацького складу кафедри є:

 1. Чернюк Л.Г., Кравченко Н.О., Зеленська О.О. Розвиток екологічного туризму в Україні / Монографія. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 90 с.
 2. Фінансово-економічний механізм інноваційно-інвестиційного розвитку України: Колективна наукова монографія / Кириченко О.А., Єрохін С.А. та ін., Під наук. ред. д.е.н., проф. О.А.Кириченко. - К.: Національна академія управління, 2008. – 252с. (Товстиженко О.В. – розділ)
 3. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: Монографія. Частина 1: у 2-х ч. / За заг. ред.. д.е.н., професора І.С. Каленюк. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – 592 с. (Абакуменко О.В., Голуб В.М., Виговська В.В., Забаштанський М.М., Зеленський С.М., Зеленська О.О., Коваленко Л.О., Лебединська Л.Д., Лук'яшко П.О., Маргасова В.Г., Роговий А.В., Товстиженко О.В. – розділи)
 4. Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації: (монографія) / За заг. ред. М.О. Барановського, В.І. Куценко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 315 с. (Зеленська О.О., Зеленський С.М. – розділи)
 5. Фискальное регулирование экономического развития государства в посткризисный период / Под ред. к.э.н., проф. А.Д. Данилова: Коллективная монография. – Киев: ООО "ИКС Центр", 2011. – 242 с. (Коваленко Л.О., Абакуменко О.В. – розділи)
 6. Каленюк І.С., Гонта О.І., Вербовий М.П., Холявко Н.І. Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія / І.С. Каленюк, О.І. Гонта, М.П. Вербовий, Н.І. Холявко; За заг. ред. д.е.н., проф. Каленюк І.С. – Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2011. – 165 с.
 7. Стратегія сталого розвитку у контексті економічної безпеки України: Колективна монографія / За ред. Л.О. Коваленко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. (Абакуменко О.В., Зеленська О.О., Зеленський С.М., Коваленко Л.О., Литовченко М.В., Лук'яшко П.О., Маргасова В.Г., Марченко Н.А., Міхєєнко Т.В., Роговий А.В. – розділи)
 8. Маргасова В.Г., Роговий А.В. Реформування податкової системи як складова забезпечення економічної безпеки регіону / Реформування податкової системи України: Колективна монографія / Загальна редакція М.Я. Азаров. – Київ: Міністерство фінансів України, 2011. – 720 с.

Заходи, що здійснювались спільно з підприємствами:

 1. Круглий стіл на тему „Задоволення потреб ринку праці в кваліфікованих фахівцях страхової справи", 01.08.2011р. (Чернігів, ЧДІЕУ)
 2. Проведено дві робочі зустрічі представників Чернігівської обласної служби зайнятості, страхових компаній Чернігівського регіону та кафедри фінансів Чернігівського державного інституту економіки і управління;
 3. Проведено сім робочих зустрічей з керівниками страхових компаній міста Чернігова та кафедрою фінансів ЧДІЕУ.

Наукові школи кафедри

Наукова школа "Економічні засади розвитку вищої освіти в умовах формування єдиного європейського освітнього простору" (науковий керівник – д.е.н., професор Каленюк І.С.)

Наукова школа за напрямком дослідження "Формування та удосконалення фінансової політики в умовах трансформаційних змін економіки України" (науковий керівник – к.е.н., професор Коваленко Л.О.)

Читати 13064 разів

Детальніше в цій категорії: « Навчально-методична робота

Меню

Архів новин

« Червень 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

 • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Tел: (046-22) 532 78
 • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308