Версія для друку
Понеділок, 13 лютого 2012 17:03

Навчально - методична робота

Основні навчально-методичні здобутки кафедри.

За період існування кафедри менеджменту створена науково-методична база та комплекс інформаційних технологій, які активно використовуються при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів з менеджменту організацій і адміністрування.

 

Наявні професорсько-викладацькі кадри мають достатню науково-методичну підготовку та досвід професійної діяльності, постійно підвищують свою кваліфікацію, про що свідчить перелік навчальних посібників, конспектів лекцій, виданих викладачами кафедри.

Навчальні посібники з грифом МОНМС України:

 1. Ткаленко Н.В., Польшаков В.І. Навчальний посібник “Інвестиційний менеджмент” // Київ: Кондор, 2009. – 172с.
 2. Скітер І.С., Ткаленко Н.В., Трунова О.В. Математичні методи прийняття управлінських рішень // ТПК Орхідея. м. Ніжин, 2011.- 248 с.
 3. Сахно Є.Ю., Дорош М.С., Ребенок А.В. Менеджмент сервісу: теорія та практика:Навч.посіб.-К.:Центр учбової літератури, 2010.-329 с.

Основні навчально-методичні роботи

 1. Косач І.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни „Основи ЗЕД ”ЧДІЕіУ, 2006, - 96 с.
 2. Сахно Є.Ю., Пономаренко С.І., Старченко Г.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" //Чернігів: ЧДІЄіУ, 2004, 166 с.
 3. Сахно Є.Ю., Ребенок А.В. Стратегічний менеджмент: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності «Менеджмент» організацій» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері», «Менеджмент туристичної індустрії», «Управління проектами» всіх форм навчання. –Чернігів: ЧДІЕУ, 2005. -114 c.
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка праці та СТВ» для студентів спеціальностей «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика», «Менеджмент організацій» / Укладач: Карпенко Н. Л. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 98 с.
 5. Старченко Г.В., Дорош М.С., Сахно Є.Ю., Пономаренко С.І. Методичні вказівки до практичних занять і завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «АРМ менеджера» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» всіх форм навчання //Чернігів: ЧДІЄіУ, 2008, 48 с.
 6. Старченко Г.В., Сахно Є.Ю.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Виконання проектних дій» для студентів спеціальності «Управління проектами і програмами» //Чернігів: ЦНТЕІ, 2008, 24 с.
 7. Старченко Г.В., Сахно Є.Ю., Пономаренко С.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Планування розвитку виробництва» для студентів спеціальності «Управління проектами і програмами» // Чернігів: ЧДІЄіУ, 2008, 28 с.
 8. Старченко Г.В. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Операційний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» всіх форм навчання // Чернігів: ЧДІЄіУ, 2011, 67 с.
 9. Косач І.А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”.Чернігів, 2007, -29 с.
 10. Косач І.А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Чернігів, 2007.-42 с.
 11. Косач І.А., Долодаренко А.Г. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни „Управління проектами розвитку регіонів та міст” для студентів спеціальності „Управління проектами” всіх форм навчання.- Чернігів, ЧДІЕУ, 2003.-49 с.
 12. Сахно Є.Ю., Ребенок А.В., Калінько І.В. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент» організацій» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері», «Менеджмент туристичної індустрії», «Управління проектами» всіх форм навчання. –Чернігів: ЧДІЕУ, 2007. -43 с.
 13. Дорош М.С., Сахно Є.Ю., Ребенок А.В. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Методи та методологія управління проектами» для студентів спеціальності «Управління проектами» всіх форм навчання. –Чернігів: ЧДІЕУ, 2007. -27 с.
 14. Методичні вказівки до практичних занять, індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері», «Менеджмент туристичної індустрії», «Управління проектами» всіх форм навчання / Укл.: Сахно Є.Ю., Ребенок А.В., Калінько І.В. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2005 – 54с.
 15. Методичні вказівки до практичних занять, індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент сервісу» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері» для всіх форм навчання / Укл.: Сахно Є.Ю., Дорош М.С., Бабинець А.Т., Калінько І.В. – Славутич: СНЦ ЧДІЕіУ, 2007 – 56с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Планування проектних дій» для студентів спеціальності «Управління проектами» всіх форм навчання / Укл.: викладач Калінько І.В., д.т.н., доц. Сахно Є.Ю., ст. викладач Ткаленко Н.В. - Чернігів : ЧДІЕіУ, 2008. – 53с.
 17. Михайловський М.О Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Організація транспортних послуг» для студентів спеціальності 6.050400 «Туризм», ЧДІЕУ, 2007
 18. Михайловський М.О Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Організація екскурсійних послуг», ЧДІЕУ.– 2007.
 19. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни "Організація праці менеджера" для студентів спеціальностей менеджмент організацій" всіх форм навчання:/ Укл.Старченко С.В.-Чернігів, 2008.- 35 с.
 20. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання / Укл. Старченко С.В. Чернігів, 2007.- 12 с.
 21. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики «Комп’ютерного практикуму» для студентів першого курсу / Укл.:Долодаренко А.Г., Старченко С.В. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009.-12 с.
 22. Методичні вказівки до практичних занять, індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «Управління ризиками» для студентів з напрямку підготовки 0502 за професійним спрямуванням 6.050200 «Менеджмент організацій» для всіх форм навчання / Укл.: Ладонько Л.С., Михайловська О.В. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2007 – 36с.

Усі дисципліна кафедри забезпечені робочими програмами, методичними вказівками до практичних занять і завданнями для індивідуальної та самостійної роботи, пакетами комплексних контрольних завдань.

Читати 22953 разів