Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Вівторок, 24 січня 2012 21:02

Дисципліни

Комплекс навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою. Кафедра забезпечує викладання дисциплін гуманітарного циклу:

  • історія України,
  • історія української культури,
  • українська мова (за професійним спрямуванням),
  • культура наукової мови,
  • красномовство,
  • ділова українська мова,
  • риторика.

Мета викладання дисципліни «Історія України». Вивчення дисципліни «Історія України» сприяє формуванню у студентства нової – наукової і адекватної реаліям сучасного світу історичної свідомості. Представлений курс дає можливість студентам отримати у системному вигляді знання про сутність історичної науки, її основну проблематику, історію та сучасний стан розвитку. Вивчення курсу дозволяє майбутнім фахівцям спиратися на історичні знання як загальнометодичну базу, озброює вмінням застосовувати ці знання в науковій та практичній діяльності майбутніх фахівців сфери послуг. Освоєння знань з історії України є загалом суттєвим чинником гуманізації економіко-управлінської діяльності і співпадає із реалізацією завдань освітньої політики в Україні, поставлених «Національною доктриною розвитку освіти» на ХХІ століття. Знання історії своєї держави є важливим чинником ефективної участі людини в суспільному житті, вихованні патріотизму, консолідації суспільства задля вирішення певних соціальних завдань.

Мета викладання дисципліни «Історія української культури»: збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців; навчальна дисципліна дає уявлення про етапи історичного розвитку національної культури, забезпечує розуміння зв’язку всіх складових культури – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей, формує світогляд. Головною метою викладання курсу «Історія української культури» є формування у студентів системи знань про основні поняття національної культури в ґенезі світового співтовариства; повернення до витоків українського народу та до загальнолюдських цінностей; орієнтації молоді на шанобливе ставлення до національно-культурних досягнень та особливостей розвитку матеріальної та духовної культури. Вивчення курсу допомагає молодому поколінню пізнавати не тільки історію української культури, а й усвідомлювати глибинні зв’язки зі світовим співтовариством з більш успішною інтеграцією у світовий культурний простір, дозволяє подолати відчуженість від найбільш відомих досягнень культури.

Мета викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: формувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері.

Мета викладання дисципліни «Культура наукової мови»: підвищення загальної мовної культури студентів в усній та писемній формах наукового стилю, удосконалення їх знань й умінь з кожного мовного рівня, засвоєння відповідних теоретичних відомостей та усталених мовних норм сучасної української мови у науковому стилі.

Мета викладання дисципліни «Красномовство»: загальний розвиток нормативного мовленнєвого уміння студентів; навчання форм ефективної переконуючої комунікації за різних сучасних ситуацій життєвого і професійного спілкування; формування умінь та навичок ораторського мистецтва, розвиток майстерності публічної промови.

Мета викладання дисципліни «Ділова українська мова»: формувати у майбутніх спеціалістів уміння і навички досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері.

Мета викладання дисципліни «Риторика»: загальний розвиток нормативного мовленнєвого уміння студентів; навчання формам ефективної переконуючої комунікації за різних сучасних ситуацій життєвого і професійного спілкування; формування умінь та навичок ораторського мистецтва, розвиток майстерності публічної промови.

Читати 14497 разів

Детальніше в цій категорії: Навчально - методичне забезпечення »

Меню

Архів новин

« Липень 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308