Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
П'ятниця, 24 лютого 2012 14:27

Наукова діяльність

Виконані науково-дослідні роботи за темами:

 • «Соціально-психологічні аспекти середовищної грамотності». Держ. реєстр. № 0106U004103 Наук. керівник: Тополь О.В., к.п.н., доцент.
 • «Соціальна робота з людьми похилого віку: соціально-філософський аспект». Науковий керівник: Тополь О.В., к.п.н., доцент. Держ. реєстр. № 0106U004103
 • «Віталістський вимір теорії і практики соціальної роботи». Науковий керівник: Грабовець О.В., к.соц.н., доцент. Держ. реєстр. № 0111U005742
 • Основними науковими публікаціями професорсько-викладацького складу кафедри є:

  Міжнародні науково-практичні конференції

  1. Герасименко П.В., Стариков А.В. Использование плазафереза и перфторана в интенсивной терапии эндогенной интоксикации // Матеріали ІІ Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу “Ліки та життя”. – К., 2005. – С. 121.

  2. Герасименко П.В., Стариков А.В. Обоснование применения перфторана в комплексе экстракорпоральной детоксикации // Гематологія і переливання крові. Міжвідомчий збірник / Матеріали ІІ наукового міжнародного симпозіуму „Гемостаз – проблеми та перспективи”. – Вип. 33. – К.: "Нора-Друк", 2006. – С. 251 – 253.

  3. Грабовець О.В. Мережевий вимір інформаційної реальності // Соціальна безпека і гуманітарний захист в україні на початку XXI cтоліття: проблеми теорії і практики: Міжнародна науково-практична конференція (м.Чернігів, 4-5 грудня 2009 року): тези доповідей. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – С. 47-49.

  4. Грабовець О.В. Постмодерн - плюралістична система мислення в глобальному суспільстві // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція (м.Чернігів, 13-14 травня 2011 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – С.151-152.

  5. Грабовець О.В. Релігія як символічний чинник цивілізаційної ідентичності в глобалізаційному дискурсі. – Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція: Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. - С.157 -159.

  6. Грабовець О.В. Соціальні мережі як інноваційна модель соціалізації молоді: нові можливості та небезпеки // Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного буття: український та міжнародний досвід: Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 3-4 грудня 2010 р).

  7. Грабовець О.В. Соціотехнологічний вимір релігії за умов глобалізаційних викликів. – Освіта, наука та виробництво у регіональному розвитку: Міжнародний інноваційний форум: матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – С.116 –119.

  8. Грабовець О.В. Туризм як нова форма мобільності у відкритому світі // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція (м.Чернігів, 12-13 червня 2009 року): матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. – С. 195-197.

  9. Кальницька К.О. Доповідь: «Ґендерна дискримінація чоловіків в Україні».Імперативи розвитку України в умовах глобалізації» 4-5 червеня 2011 р., м. Чернігів.

  10.Кальницька К.О. Доповідь: «Особливості соціально-психологічного консультування жертв сімейного насильства».Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного буття: Український та міжнародний досвід» м. Чернігів, 3-4 грудня 2010 р.,

  11.Кальницька К.О. Доповідь: «Професійний стрес як чинник зниження ефективності діяльності персоналу». «Імперативи розвитку України в умовах глобалізації». 3-4 червеня 2010 р., м. Чернігів.

  12.Козинець І.М. Ананьєва І.К. Козинець І.М. Психологічний тренінг у особистісному розвитку та формуванні професійно важливих якостей студентів спеціальності соціальна робота ЧДІЕУ// Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного буття: український та міжнародний досвід. Міжнародна науково-практична конференція (3-4 грудня 2010 р): Тези доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010 – С. 139-141.

  13.Козинець І.М. Ефективність практики соціальної роботи як запорука стійкого розвитку суспільства // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества (Текст): материалы докладов и виступлений международной научно-практической конференции (г. Чернигов, 17 марта 2011 года). – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2011. - С 159-160.

  14.Козинець І.М. Осмислення гендерних ролей у сучасному суспільстві // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна навчально-наукова конференція (Чернігів, 2008 р.): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів, ЧДІЕУ, 2008. - С.194 – 197.

  15.Козинець І.М. Основні універсальні технології соціальної роботи // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція (13-14 травня 2011 р): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ 2011. – С. 156-157.

  16.Козинець І.М. Особливості гендерної освіти в Україні // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку в трансформаційний період: Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів (3-4 червня 2009 р.): Тези доповідей. – Чернігів: ЧДІЕУ. - С.155-157.

  17.Козинець І.М. Особливості та причини відхилень у статевій поведінці підлітків // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: 2 міжнародна науково-практична конференція (4-5 червня 2010 р.): Тези доповідей. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – С. -

  18.Козинець І.М. Соціокультурне конструювання гендерної системи // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна навчально-наукова конференція (м.Чернігів,12-13 червня 2009 р.): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009.- С. 208-210.

  19.Козинець І.М. Теоретико-методологічні основи гендерних досліджень в освітній системі України // Cоціальна безпека і гуманітарний захист в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і практики. Міжнародна науково-практична конференція (4-5 грудня 2009 р.): Тези доповідей. – Чернігів, 2009. – С. 131-134.

  20.Козинець І.М. Умови, що визначають ефективність практики соціальної роботи // Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного буття: український та міжнародний досвід. Міжнародна науково-практична конференція (3-4 грудня 2010 р): Тези доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – С. 149-151.

  21.Стех Є. О. Деякі аспекти виховання у професійно-технічній освіті / Є. О. Стех // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : ХІІІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців : Збірник тез. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С.76 – 78

  22.Стех Є. О. Просвітницько-профілактична діяльність соціальних працівників із запобігання туберкульозу / Є. О. Стех // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : Міжнародна науково-практична конференція : Матеріали доповідей та виступів – Чернігів : ЧДІЕУ, 2010. – С. 245–247

  23.Стех Є. О. Формування патріотизму молоді в сучасному українському суспільстві / Є. О. Стех // Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного життя: український та міжнародний досвід : Міжнародна науково-практична конференція : Тези доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 30 – 32

  24.Стех Є. О. Патріотичне виховання молоді в контексті розвитку сучасного українського суспільства / Є. О. Стех // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества : Международная научно-практическая конференция. – Чернигов, 2011. – С. 142 – 143.

  25.Стех Є. О. Учні професійно-технічних закладів як суб’єкти соціально-педагогічної діяльності / Є. О. Стех // Соціальна робота на межі тисячоліття: концепції, технології, стратегії : Міжнародна науково-практична конференція : Матеріали доповідей та виступів – Київ, 2011. – С. 6–9.

  26.Шевченко Г. М. «Відчуження-привласнення»: єдність двох протилежностей / Г. М. Шевченко // Соціальна безпека і гуманітарний захист в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і практики : Міжнародна науково-практична конференція (4-5 грудня 2009 р.) : Тези доповідей. – Чернігів, 2009. С. 40-43.

  27.Шевченко Г. М. Соціальне відчуження людей похилого віку в умовах глобальних трансформацій сучасності / Г. М. Шевченко // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації : Міжнародна науково-практична конференція (м.Чернігів 4-5 червня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – С. 273-275.

  Участь та публікації в конференціях:

  1. Ананьєва І.К. Козинець І.М. Соціально-психологічні фактори, що впливають на статеву диференціацію // Соціально-психологічні, медичні та юридичні проблеми підготовки до сімейного життя. Міжвузівська конференція молодих учених, аспірантів та студентів (9 листопада 2010 р).

  2. Ананьєва І.К. Особливості конфліктної взаємодії у сучасному діловому спілкуванні // Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: Міжнародна навчально-наукова конференція (м. Чернігів, 12-13 червня 2009 року): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - С.184-186.

  3. Бойченко С.Г. Гаптована палиця Лазаря Барановича //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К., Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. - № 18 (31). – с. 3-9.

  4. Бойченко С.Г. Загадковий надгробок під цоколем Колегіуму. // Сіверянський літопис. - 1998.- № 6.- с. 121-123.

  5. Бойченко С.Г. Історико-філософський аспект дослідження усипальниць Чернігова //Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Чернігів, 3-4 квітня 2008 року): матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. – с. 113-115.

  6. Бойченко С.Г. Середньовічний некрополь Чернігова у працях краєзнавців, істориків та археологів //Знаки питання в історії України: Україна на перехресті цивілізацій: Програма V Міжнародної наукової конференції. Ніжин, 26-27 листопада 2009 р. – с. 14.

  7. Бойченко С.Г. Середньовічний некрополь Чернігова у працях краєзнавців, істориків та археологів //Література та культура Полісся. - Вип. 57: регіональні економічні, освітянсько-наукові та культурно-мистецькі проблеми в загальноукраїнському контексті /[ відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко] – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – с.81-90.

  8. Бойченко С.Г., Ігнатенко І.М. Некрополі давньоруських храмів Чернігова. // Сіверянський літопис. - 1997.- № 5. - с. 77-81.

  9. Бойченко С.Г., Ігнатенко І.М., Шевченко Ю.Ю. Саркофаг біля Чернігівського Спасу /1967р./ //Матеріали ІV Міжнародної археологічної конференції студентів і молодих вчених. - Київ, Україна, 14-16 травня 1996. - с. 179-180.

  10.Герасименко П.В. Инфузионно-трансфузионная коррекция доставки кислорода в условиях комбинированной гипоксии // Гематологія і переливання крові. Міжвідомчий збірник / Матеріали V з'їзду гематологів та трансфузіологів України з міжнародною участю "Підсумки та перспективи розвитку гематології та трансфузіології в Україні". – Вип. 34. – У 2-х т. – Т.ІІ. – К.: Атіка-Н, 2008. – С. 67–69.

  11.Герасименко П.В. Особенности инфузионно-трансфузионной терапии гнойно-септической патологии органов дыхания // Клінічна хірургія. – 2006. – №3. – С.39 – 41.

  12.Герасименко П.В. Плазмаферез в интенсивной терапии гнойно-септической патологии лёгких // Український журнал гематології та трансфузіологія. – 2002. – №5. – С.47-51.

  13.Герасименко П.В., Стариков А.В., Кузнецова Н.В. Периоперационная инфузионно-трансфузионная коррекция нарушений транспорта кислорода у больных с торакальной гнойной патологией // Нове в гематології та трансфузіології. – Вип. 8. – К., 2008. – С. 100–103.

  14.Грабовець О.В. Проблематика соціального насильства в соціологічному дискурсі // Нова парадигма: Альманах наукових праць – Вип. 79. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С. 205 – 219.

  15.Грабовець О.В. Релігія як символічна форма світорозуміння (спроба соціологічної інтерпретації) // Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - Випуск 15-16. – 2003. – С. 10 – 13.

  16.Грабовець О.В. Геополітичні рефлексії України на тлі колективного несвідомого (на прикладі архетипу православ’я) // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Випуск 48. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С. 162 –175.

  17.Грабовець О.В. Значення моральних важелів регулювання економічної поведінки в період трансформації українського соціуму // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 11. – К.: ДАККіМ, 2001. – С.17-26.

  18.Грабовець О.В. Концепти «раціональне» та «ірраціональне» в соціологічному дискурсі. – Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики // Міжнародний міжвузівський збірник наукових робіт. Вип. 38. – Київ-Москва-Одеса-Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2008. – С.89 – 98.

  19.Грабовець О.В. Релігійні концепції економічної діяльності (теорії самобутньої економіки) // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – 2002. – № 543. – С.120-126.

  20.Грабовець О.В. Символічний вимір релігії в контексті глобалізації // Нова парадигма: Альманах наукових праць. Випуск 36. – Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С. 188 –202.

  21.Грабовець О.В. Технологія релігійної символізації соціальної свідомості // Нова Парадигма: Альманах наукових праць. Випуск 27. – Запоріжжя, 2002. – С. 44-53.

  22.Грабовець О.В. Україна в полоні багатовекторності (в контексті використання соціофрактального методу пізнання) // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Випуск 64. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С. 182 –195.

  23.Грабовець О.В. Українське суспільство як об'єкт соціологічної рефлексії на тлі глобалізаційних викликів // Нова парадигма: Альманах наукових праць – Вип.94. – Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 186 -197.

  24.Грабовець О.В. Християнство в соціосинергетичному контексті // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2001. – С. 113-119.

  25.Грабовець О.В., Яковенко Ю.І. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 3.– С. 111-122.

  26.Доній Н. До проблеми трансмутації ціннісних орієнтацій в масовій культурі / Н.Є. Доній // Сіверянський літопис.- 2002.- № 2.- С.105-108.

  27.Доній Н. Етноестетична цінність рекламної продукції / Н.Є. Доній // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва / Під ред. В.Г.Чернеця, В.А.Бітаєва. – Вип. 3. – К.: Вид-во „Міленіум”, 2004.- С.35-39.

  28.Доній Н. Етнонаціональні підвалини сучасної масової культури / Н.Є. Доній // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.- Серія: Філософські науки. Вип.26. – Чернігів: ЧДПУ, 2004.- С.91-96.

  29.Доній Н. Комунікативно-естетичні та ціннісно-орієнтаційні аспекти функціонування реклами / Н.Є. Доній // Людинознавчі студії: Зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка/ Ред.кол. Т. Біленко.- Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002.- Вип.6.- С.84-93.

  30.Доній Н. Культурологічний дискурс жіночості в масовій культурі / Н.Є. Доній // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Сер.7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб.наук. праць.- К., 2007.- № 16(29).- С. 3-10.

  31.Доній Н. Мандрування як ситуація розриву з «нудьгою повсякденності» / Н.Є. Доній // Сіверянський літопис.- 2009.- № 1.- С.131-136.

  32.Доній Н. Ментальність Чернігово-Сіверщини: проба cross-time аналізу / Н.Є. Доній // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Сер.7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб.наук. праць.- К., 2007.- № 14 (27).- С. 11-19.

  33.Доній Н. Проблема ціннісних орієнтацій у сучасній масовій культурі / Н.Є. Доній // Сіверянський літопис.- 2001.- № 2.- С.118-123.

  34.Доній Н. Розвиток естетичної аксіології і проблема цінностей в масовій культурі / Н.Є. Доній // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.- Серія: Філософські науки. Вип.32. – Чернігів: ЧДПУ, 2005.- С.28-34.

  35.Доній Н. Роль Mental Trevelling у подоланні суб’єктом емотивного хаосу екзистенції в ландшафті сучасної культури / Н.Є. Доній // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Сер.7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб.наук.праць.- К., 2008.- № 18 (31).- С. 415-420.

  36.Доній Н. Специфіка ментальності Чернігівщини як відображення транзитності краю / Н.Є. Доній // Український вимір: Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. У 3-х т.- Т.ІІІ.- Чернігів, ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка, 2009.- С.94-98.

  37.Доній Н. Трансформаційні процеси в естетосфері сучасної української популярної культури крізь призму сіверянської культурологічної регіоніки / Н.Є. Доній // Українознавство / Під ред. П.Кононенка.- 2006.- № 1.- С.234-238.

  38.Доній Н. Трансформація масової культури в часи Постмодерну / Н.Є. Доній // Філософія етнокультури та морально-естетичні стратегії громадянського самовизначення: Зб. наук. ст. / За ред.проф. В.А.Личковаха.- Чернігів: ЦНТЕІ, 2006.

  39.Доній Н. Феномен «стигматизація одягом» в історії соціокультурних взаємовідносин суспільства / Н.Є. Доній // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Сер.7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб.наук.праць.- К., 2009.- № 21(34).- С.51-59.

  40.Кальницька К.О, Кальницька Ю.С Аналіз насильства у філософській антропології ХХ століття [Текст] / К.О.Кальницька, Ю.С. Кальницька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - №18 (31). С.149 – 159.

  41.Кальницька К.О. Адаптованість особистості як чинник процесу мотивації особистісного зростання в умовах соціально економічних змін [Текст] / К.О.Кальницька // Актуальні проблеми психології. Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наук. праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України / за ред.. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: «Міленіум», 2005 – С.48-54.

  42.Кальницька К.О. Вплив особистісних та ситуаційних детермінант на мотивацію поведінки і діяльності особистості [Текст] / К.О.Кальницька //Актуальні проблеми психології. Т.І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: Міленіум, 2002, ч. 8. – С.59-68.

  43.Кальницька К.О. Допомога жертвам насильства в сім’ї в Україні: реалії сьогодення [Текст] / К.О.Кальницька // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс». - Мелітополь: 27-29 травня, 2011. – 9 с

  44.Кальницька К.О. Когнітивний та моральний розвиток особистості: гендерний аналіз у соціально-психологічних дослідженнях [Текст] / К.О.Кальницька // Актуальні проблеми психології. Т.І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2002, частина 3. – С.63-68.

  45.Кальницька К.О. Мотивація професійного розвитку педагога / К.О.Кальницька // Освіта і управління. – 1997. - Т.1. - №3. – С. 130–140.

  46.Кальницька К.О. Особистісні та ситуаційні детермінанти мотиваційного процесу в аналізі теорій зарубіжних психологів [Текст] / К.О.Кальницька //«Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку»: Матеріали ІУ Костюківських читань / За ред. С.Д.Максименка. – К.: «Міленіум», 2003. – Т.2. – С.243-248.

  47.Кальницька К.О. Психологічний аналіз мотиваційних технологій професійної діяльності людини [Текст] / К.О.Кальницька // Актуальні проблеми психології. Т.І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002, частина 6. – С.39-52.

  48.Кальницька К.О. Результативність поведінки і діяльності педагога як мотиваційний чинник підвищення професійної кваліфікації [Текст] / К.О.Кальницька // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ-Ніжин: Видавництво НДУ; ДС «Міланік», 2008. – Том 10, вип.6. – Частина 1. – С. 278-288.

  49.Кальницька К.О. Робота практичного психолога школи по формуванню мотивації вчителя [Текст] / К.О.Кальницька // Вісник Тернопільського експерим. ін-ту пед. Освіти: Матеріали Міжнар. конф. ”Психологічна служба школи: минуле, сучасність, майбутнє”. - Тернопіль, 1996. - С. 222-224.

  50.Кальницька К.О. Рольова диференціація лідерства: сутність, підходи до вивчення та крос-культурні відмінності [Текст] / К.О.Кальницька // Вісник Чернігівського державного пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Випуск 74. Серія: психол.н.: Зб. наук. праць у 2-х томах. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – Вип. 74. - С. 192-200. 18 с.

  51.Кальницька К.О. Системне дослідження мотивації підвищення професійної кваліфікації особистості в сфері освіти [Текст] / К.О.Кальницька // Актуальні проблеми психології. Т.І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2002, частина 5. – С.200-210.

  52.Кальницька К.О. Соціально-психологічні особливості роботи студентського профспілкового лідера [Текст] / К.О.Кальницька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім.. Т.Г.Шевченко. Випуск 31. Серія: психол.н.: Зб. наук. праць у 3-х томах. – Чернігів: ЧДПУ, 2005. - №31 – Т.1. – С.181-187.

  53.Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації [Текст] / К.О.Кальницька // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №1-2. - С. 10-12; 13-14.

  54.Кальницька К.О. Теорія мотивації А.Маслоу [Текст] / К.О.Кальницька // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №3. - С. 36-38.

  55.Новик Л.М. Психологічні чинники розвитку суб’єктності в юнацькому віці / Новик Л.М. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № . Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010.№ 29. – Част. 1. 428с., с. 231-243 0,5 др. арк.

  56.Новик Л.М. Суб’єктність як складова розвитку особистості людини / Новик Л.М. //Актуальні проблеми психології. Том Х. Випуск 4./За ред.академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2008. – 392с., с.103 – 109.

  57.Новик Л.М. Міжособистісна суб’єкт- суб’єктна взаємодія, як центральний аспект проблеми педагогічного спілкування спілкування / Новик Л.М. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культорологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: 2009. Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. - №18(31). – 329с., с. 189-197

  58.Новик Л.М. Самовідношення як чинник розвитку суб’єктності в юнацькому віці / Новик Л.М. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. - № 26 ( 50). – Част. 1. – 426с., с. 309-314.

  59.Новик Л.М. Ціннісні орієнтації як чинник розвитку суб’єктності в юнацькому віці / Новик Л.М. Проблеми загальної та педагогічної психології // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Костюка АПН України. За ред. С.Д. Максименка. Т.XI, част. 4. – К., 2009. – 512с., с. 303-310.

  60.Стех Є. О. Вплив спадковості і соціального середовища на поведінку дітей, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу / Є. О. Стех // Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008. – С. 174–175

  61.Стех Є. О. Психологічні чинники підліткової конфліктності / Є. О. Стех // Сучасні тенденції розвитку економіки, освіти та науки в контексті євроінтеграції : матеріали науково-практичної конференції викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2007. – С. 202–203.

  62.Стех Є. О. Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах економічної кризи / Є. О. Стех // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку в трансформаційний період : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – С. 162–163

  63.Стех Є. О. Слово як конфліктоген соціальної поведінки / Є. О. Стех // Актуальні проблеми розвитку економіки, освіти та науки в умовах трансформації суспільства : матеріали науково-практичної конференції викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕУ. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2006. – С. 141–142.

  64.Субботіна І.В. Взаємовплив урбанізаційних та міграційних процесів в Україні у другій половині ХХ ст. // Література та культура Полісся. - Вип.28: Сторінки історії і культури Полісся та України в сучасному висвітленні. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – С. 172-178.

  65.Субботіна І.В. Динаміка чисельності населення Криму в 1959-2001 рр. (за матеріалами загальних переписів населення) // Культура народів Причерноморья.- 2011. - №198. – С. 57-60

  66.Субботіна І.В. Основні проблеми зайнятості населення УРСР (60-80-ті рр. ХХ ст.) // Література та культура Полісся. - Вип. 37: Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. – С. 222-231

  67.Субботіна І.В. Особливості організації та формування основ програмних документів переписів населення 1959 – 2001 рр. // Сіверянський літопис. – 2005. - № 4-5. – С. 10-17.

  68.Субботіна І.В. Порівняльний аналіз урбанізаційних і міграційних процесів в Україні і Чернігівській області (за даними загальних переписів населення 1959-2001 рр.) // Сіверянський літопис. - 2004. - № 5-6. – С. 58-61.

  69.Субботіна І.В. Україна на шляху до ґендерної рівності (соціально-демографічний аналіз зайнятості) // Література та культура Полісся. - Вип. 58: Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2010. – С. 264-276

  70.Тополь О.В. Дослідження старості як соціокультурного феномену// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. - К: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009.- № 21 (34).- С. 285-294 (0,64 др. арк.)

  71.Тополь О.В. Історико-філософський зміст образу старості у стародавніх світоглядних традиціях праукраїнців //Політологічний вісник. Зб-к наук. праць.-К.: «ІНТАС», 2008.-Вип. 34.- С. 37-48(0,6 д. а. )

  72.Тополь О.В. Концепції старості у класичних теоріях особистості психодинамічного напряму// Тематичний випуск «Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи» - додаток до теоретичного та науково-методичного часопису «Вища освіта України» № 4, 2008.- С. 197-201 (0,6 д. а.)

  73.Тополь О.В. Концепція смерті у контексті соціальної роботи з літніми людьми та їхніми близькими// Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць /Гол.ред.В.М.Вашкевич.- К., 2009.- Вип.21.- С.227-235 (0,56 др. арк. )

  74.Тополь О.В. Образ старості у Святому Письмі // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / Гол. ред. В. П. Бех; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; Творче об’єднання «Нова парадигма».- Вип.79.- К: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008.-С.51-61(0,7 д. а. )

  75.Тополь О.В. Особливості формування ставлення до старості: соціокультурний контекст// Політологічний вісник. Зб-к наук. праць.-К.: «ІНТАС», 2008.-Вип. 31.- С. 71-84 (0,7 д. а.)

  76.Тополь О.В. Реформування систем пенсійного забезпечення у різних країнах під впливом глобалізаційних процесів// Політологічний вісник. Зб-к наук. праць.-К.: «ІНТАС», 2009.- Вип. 39.- С. 27-39 (0,65 д. а.)

  77.Тополь О.В. Соціально-філософський зміст процесу трансформації язичницького ритуалу культу предків // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць /Гол.ред.В.М.Вашкевич.- К., 2008.- Вип.13.- С.305-313(0,66 д. а. )

  78.Тополь О.В. Становлення вітчизняної соціальної науки й освіти // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства .- К.: Українське агентство інформації та друку «Рада».- С. 205-212 (0,54 д. а. )

  79.Тополь О.В. Теоретичний аналіз дослідження старості: біологічний підхід // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. - К: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008.- № 18 (31).- С. 267-278 (0,9 д. а. )

  80.Тополь О.В. Теоретичний аналіз дослідження старості: соціологічний підхід //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.Г. Воронкова. - Вип. 34.- Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008.- С.152-160 (0,6 д. а.)

  81.Тополь О.В. Теорії соціально-психологічного розвитку особистості у пізній зрілості в контексті соціальної роботи // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць /Гол. ред. В.М.Вашкевич.- К., 2009.- Вип.28.- С.188-195 (0,5 др. арк.)

  82.Тополь О.В. Філософія життя та смерті: екзистенціальний підхід// Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць.- № 1 (9). - К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ - друк», 2009.- С. 84 - 88 (0,54 др. арк.)

  83.Тополь О.В. Філософське осмислення конструювання соціокультурних стереотипів старості// Нова парадигма: [журнал наукових праць] / Гол.ред.В.П.Бех.; Нац.пед.ун-т імені М.П.Драгоманова; Творче об’єднання «Нова парадигма».- Вип.77.- К: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008.-С.30-39 (0,58 д. а. )

  84.Тополь О.В., Шакун Н.В. Світоглядно-культурні чинники плюралізму методологічних орієнтацій соціальної роботи. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць /Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К., 2010.- Вип. 43.– С. 290-297 (0,5 др. арк.)

  85.Шевченко Г. М. Деструктивні тенденції розвитку особистості / Г. М. Шевченко // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Тезисы докладов V межвузовской научно-практической конференции. – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2006 – С. 38-40.

  86.Шевченко Г. М. Неомарксистський дискурс феномену відчуження представників Франкфуртської школи / Г. М. Шевченко // Гілея : [науковий вісник: збірник наукових праць] / Гол. ред. В. М.Вашкевич. – К., 2009. – Вип.27. – С.97-106.

  87.Шевченко Г. М. Особливості сучасного комунікативного дискурсу : проблема відчуження / Г. М. Шевченко // Гілея: [науковий вісник: збірник наукових праць] / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2010. – Випуск 40. – С. 157-164.

  88.Шевченко Г. М. Проблема відчуження в умовах економічної кризи глобалізованого світу / Г. М. Шевченко // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці [серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки: щоквартальний науковий збірник]. – 2009. № 1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці 2009. – С. 329-335.

  89.Шевченко Г. М. Проблема відчуження у філософії марксизму / Г. М. Шевченко Науковий часопис НПУ імені М. П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 21 (34). – С. 316-324. (0,54 др. арк. )

  90.Шевченко Г. М. Самовизначення особистості у суспільстві: філософсько-психологічний аспект / Г. М. Шевченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – № 18 (31). – С. 311-318.

  91.Шевченко Г. М. Феномен відчуження у знеособлюючих тенденціях масової культури / Г. М. Шевченко// Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех.; Нац.пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; Творче об’єднання «Нова парадигма». Вип. 89. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова; 2009. – С. 13-22.

  92.Шевченко Г. М. Філософські аспекти соціальної роботи / Г. М. Шевченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – № 16 (29). – С. 269-276.

  Читати 21318 разів

  Меню

  Архів новин

  « Вересень 2020 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        

  Випадкове зображення

  Про нас

  Корпус 1

  Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

  Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

  Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308