Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Кафедра публічного управління та менеджменту організацій

Кафедра публічного управління та менеджменту організацій (6)

Завідувач кафедри к.е.н, доцент Пономаренко Сергій Іванович.

Адреса кафедри: 14034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, навчальний корпус № 22, к.106.

Телефон: (0462) 673-505.

e-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ,   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Історія кафедри починається в 1994 році в Чернігівському державному інституті економіки і управління. В лютому 2001 року було приєднано кафедру «Технічного сервісу і проектного менеджменту» та створено кафедру «Менеджменту і управління проектами». У 2011 році відбулась реорганізація і відокремлена кафедра «Менеджменту», з вересня 2014 року є структурним підрозділом ННІ Управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету.

З 2016 року кафедра має назву «Публічного управління та менеджменту організацій».

За всю історію існування її очолювали провідні науково-педагогічні працівники:

1994-2000  р.р.– к.т.н., доцент Огнівець В.О.;

2000-2003 р.р. – д.т.н., професор Польшаков В.І.;

2003-2005 р.р. – к.т.н. доцент, с.н.с. Філіппов Ю.І;

2005-2011р.р –   д.т.н., професор Сахно Є.Ю.;

2011-2016р.р.  д.держ. упр., професор Вдовенко С.М.

Місія кафедри

Підготовка конкурентоспроможних фахівців вищої категорії в сфері публічного управління та менеджменту організацій, що володіють сучасними теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками, здатних до інновацій, застосування сучасних форм і методів управління в умовах євроінтеграційних процесів в Україні.

Головними завданнями кафедри є:

- організація і здійснення на високому рівні навчально-методичної і наукової роботи з дисциплін кафедри, виховної роботи серед студентів, проведення наукових досліджень;

- підготовка спеціалістів високої кваліфікації, що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями у відповідній галузі;

– підвищення якісного рівня НПП;

– проведення ґрунтовних наукових досліджень з проблем управління;

– подальше удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями;

– урахування потреб ринку праці щодо рівня підготовки фахівців з менеджменту та вимог держави;

– проведення науково-дослідної роботи з цільовим бюджетним фінансуванням;

– впровадження у навчальний процес сучасних методик навчання;

– налагодження та підтримка дружніх зв’язків з кафедрами інших вищих навчальних закладів, що випускають фахівців з менеджменту;

– подальша імплементація в навчальний процес сучасних програмно-інформаційних систем та технологій.

Загальні відомості про кафедру станом на 01.09.2016 р.

З 1997 року кафедра кожний рік здійснює випуск спеціалістів, які працюють на керівних посадах у різних галузях народного господарства України. У 2013 році відбувся перший випуск магістрів за спеціальністю 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування".

На кафедрі ПУМО проводиться підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент. З 2016 року вперше започатковується підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування.

Сучасний процес культурно-політичної та економічної трансформації, спричинений інтенсивним поступом глобалізації, а також орієнтація незалежної України до інтеграції у Європейську співдружність зумовлює потребу радикального оновлення вітчизняної моделі підготовки висококваліфікованих кадрів.

Рівень підготовки фахівців забезпечується:

- органічним зв'язком з національною та світовою історією, культурою, традиціями;

- інтеграцією з наукою і виробництвом;

- взаємозв'язком з зарубіжними закладами, які готують фахівців з даного напряму;

- відкритістю і демократичністю освіти, доступністю навчання для будь-якого громадянина з урахуванням його довузівської  індивідуальної підготовки, впровадженням індивідуальних навчальних планів, програм, методик, термінів навчання;

- випереджувальним характером навчання; розробкою власної методики прогнозування потреб галузей економіки у фахівцях;

- професіоналізмом навчання, підготовкою фахівців на високому професійному рівні;

- використанням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання;

- інноваційністю, навчанням у рамках державних стандартів за нетрадиційними системами й методиками навчання, що сприяють поглибленню професійних знань, умінь і навичок;

- спадкоємністю освіти, навчанням з урахуванням оптимальних світових і вітчизняних традиційних методик поряд з інноваційними;

- духовністю освіти, природною єдністю навчання і виховання, залученням студентства до духовних цінностей, формуванням принципів загальнолюдської моралі.

Всі дисципліни, закріплені за кафедрою, мають повне методичне забезпечення, яке своєчасне оновлюється. Постійно проводиться планова робота зі створення та удосконалення методичних комплексів дисциплін для нових спеціальностей.

Меню

Архів новин

« Травень 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Управління та Адміністрування створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-16-51
  • Tел.приймальної комісії: ( +380 0462) 95-21-14
Ви тут: Кафедра публічного управління та менеджменту організацій