Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Вівторок, 02 квітня 2013 12:37

Чому вчать студентів в Чернігівському держаному інституті економіки і управління? Тижневик „Чернігівські відомості”, № 13 (941)

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Тижневик „Чернігівські відомості”, № 13 (941)

 

У вересні цього року одному з найбільших та найшанованіших вузів нашої області — Чернігівському державному інституту економіки і управління виповнюється 15 років. Знаний далеко за межами Чернігівщини, інститут на практиці довів своє право вважатись провідним економічним закладом всього Придеснян-ського регіону.

Завершується перший рік роботи інституту під керівництвом професора, доктора економічних наук, автора більш ніж 120 наукових праць Ірини Каленюк, яка сьогодні є гостем нашої редакції.

— Ірино Сергіївно, вступна кампанія вже розпочалась. Незважаючи на кризу, багато майбутніх абітурієнтів разом з батьками в ці вісняні дні вирішують, куди піти навчатися. В чому, на ваш погляд, переваги саме Чернігівського державного інституту економіки і управління?
— Найкраща наша реклама — це тисячі високоосвічених фахівців — випускників нашого вузу, які успішно працюють в найрізноманітніших галузях економіки регіону та інших областей країни, на підприємствах та організаціях всіх форм власності та господарювання, в центральних і місцевих органах самоврядування, державної влади, управління, правоохоронних органах, органах юстиції, позабюджетних фондах (пенсійний, фонди соціального страхування тощо). А це свідчить про те, що професорсько-викладацький склад — а це понад 200 штатних осіб, з яких більше половини мають наукові ступені доктора та кандидата наук — сумлінно та в повному обсязі виконують взяті на себе зобов'язання: не тільки рухати вперед науку, але й готувати конкурентоспроможних та затребуваних на ринку праці фахівців.

— В назві вузу присутнє слово державний...
— Дійсно, це багато до чого зобов'язує. Передусім, до високих стандартів якості у здобутті власне вищої освіти. Навчальний та виховний процеси здійснюються згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України. Державне фінансування дає нам змогу безкоштовно навчати відносно велику кількість обдарованих дітей. Разом, звичайно ж, зі студентами, які навчаються на контрактній основі. До речі, навчальний процес організований таким чином, щоб всі студенти навчалися в рівних умовах, без потурань. Крім того, державна підтримка дає змогу підвищувати кадровий потенціал вузу. На багатьох кафедрах вже сьогодні існує аспірантура, а надалі плануємо виховувати власних докторів наук. У майбутньому, сподіваюсь, це дасть змогу підвищити рівень акредитації закладу.
В рамках міжнародних договорів про співпрацю кращі наші студенти та викладачі мають можливість проходити практику та підвішувати кваліфікацію на підприємствах та вузах Німеччини, Польщі, Латвії, Туреччини. Велика увага приділяється й залученню наших студентів до науково-дослідної роботи. Написання рефератів, дипломних робіт, курсових, виступи на науково-практичних конференціях дозволяють розширювати набуті знання за фахом, розвивають аналітичні здібності та кругозір студентів. Інститут має війскову кафедру, після закінчення курсу навчання на якій випускникам присвоюється військове звання «молодший лейтенант».

— Як організовано навчання у вузі?
— Форми навчання — денна, заочна, за держзамовленням та на контрактній основі. Для здійснення підготовки фахівців інститут має сім навчальних корпусів, понад 100 спеціалізованих предметних аудиторій і лабораторій, в тому числі і 11 комп'ютерних класів, об'єднаних в єдину локальну мережу і
з підключенням до Інтернету, навчально-тренувальний банк, комп'ютеризовану бібліотеку з чотирма філіями. Студенти в процесі навчання працюють з такими програмними продуктами як «1С Бухгалтерія», «Парус-підприємство», «Аудит-експерт», «Галактика», тощо.
Здійснюється підготовка студентів заочної та післядипломної форми навчання за напрямами і спеціальностями згідно з програмами бакалаврів і спеціалістів. Студенти забезпечуються методичною і навчальною літературою. На період сесій і під час виконання дипломної роботи, відповідно до чинного законодавства України, студентам надається відпустка із збереженням заробітної плати. Іногородні студенти на період сесії забезпечуються гуртожитком.

— Батьки віддають під ваше крило своїх ще зовсім юних пташенят. Як організовані соціально-побутова сфера та дозвілля студентів?
— Вже зараз у вузі створені чудові умови для навчання, наукової роботи та відпочинку.
До послуг студентів та викладачів фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном, три спортивних зали, оздоровча база, гуртожитки та їдальні. До речі, вважаю, що наша випічка — особлива та одна з найкращих у місті, бо люди, які її створюють, роблять це з любов'ю та душею. Постійно проводиться робота з організації студентського дозвілля, розвивається студентське самоврядування, діє студентська рада. Найрізноманітніші спортивні змагання, КВН, «Козацькі забави», художня самодіяльність, драмгурток, міська молодіжна організація «Феміда», екскурсії, зустрічі з цікавими людьми — ось далеко не повний перелік студентського дозвілля, участь у якому беруть також і наші викладачі.
— На які факультети та за якими спеціальностями та напрямками відбувається цьогорічний прийом на перший курс?

Аграрний факультет
Спеціальності та напрямки:
«Менеджмент організацій», спеціалізація «Аграрний менеджмент». Отримавши дану спеціальність, майбутні фахівці можуть працювати управляючими, директорами фінансово-економічних служб, керівниками виробничих підрозділів підприємств, організацій і органів агропромислового комплексу та в органах державного управління АПК. На даний момент випускники факультету також працюють у банківській сфері, податкових органах;
«Агрономія» — отримавши кваліфікацію агронома, випускник зможе працювати в сільськогосподарських підприємствах, управліннях агропромислового комплексу, в системі «Держродючість», на станціях захисту рослин, у системі сортовипробування та насінництва, в наукових установах Української академії аграрних наук (УААН). Окрім того, ґрунтознавець може працювати в системі служби землевпорядкування і земельних фондів.
Заочна та післядипломна освіта
Прийом молодших спеціалістів (на базі технікуму, коледжу) здійснюється на один курс з подальшим навчанням за скороченою програмою (2,5 роки — бакалаврат).
Особи, які вже мають вищу освіту, можуть одержати другу вищу освіту за 2 роки. Специфічні категорії (якість, стандартизація і сертифікація, на базі вищої освіти).

Обліково-економічний факультет
Спеціальності та напрямки:
«Облік і аудит». Випускники цієї спеціальності можуть займатися аудиторською діяльністю, працювати на підприємствах різної форми власності, на посадах головних бухгалтерів, ревізорів, аудиторів, податкових інспекторів;
«Економічна кібернетика». Випускники спеціальності можуть посідати посади в різних функціональних підрозділах: планово-економічних, фінансових службах, комп'ютерних відділах. Діапазон посад дуже широкий — від рядових виконавців до керівників.

Факультет менеджменту
Спеціальності та напрямки:
«Менеджмент організацій». Випускники спеціалізації «Менеджмент підприємств і організацій виробничої сфери»
можуть працювати як на керівних посадах у державних і галузевих органах управління економікою, так і як представники низової і середньої ланки управління промислових підприємств різних форм власності;
Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії». Професійна діяльність майбутніх спеціалістів полягає у виробництві і наданні туристичних послуг, розробці й реалізації турпродукту, консалтингу в сфері туризму, сприянні між-культурному обміну;
«Управління проектами». Елітна спеціальність готує фахівців, які можуть працювати керівниками і організаторами в різноманітних сферах народного господарства України, посідаючи головні посади директора програм, директора проектів, менеджера проектів, професійного менеджера проектів, а також керівників міжнародних проектів і програм.

Фінансово-економічний факультет
Спеціальності та напрямки:
«Фінанси». Майбутні фахівці зможуть працювати у фінансових, податкових і контрольно-ревізійних установах центральних і місцевих органів державної влади і управління, у фінансових підрозділах підприємств і організацій різних форм власності;
«Банківська справа». Випускники цієї спеціальності можуть працювати аудиторами банку, кредитними інспекторами, економістами з фінансової роботи, з грошово-кредитної політики, з готівково-грошового обігу, з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
«Маркетинг». Випускники цієї спеціальності можуть працювати маркетологами на підприємствах будь-якої форми власності та видів діяльності, менеджерами рекламних агентств, спеціалістами з РR-кампаній, спеціалістами з просування торгових марок.

Інженерно-будівельний факультет
Спеціальності та напрямки:
«Геодезія, картографія та землеустрій» (Землевпорядкування та кадастр, Геоінформаційні системи і технології); «Гідротехніка» (Водні ресурси); «Будівництво» (Будівництво).

Юридичний факультет
Напрями підготовки факультету:
«Правознавство» (спеціалізація: господарсько-правова). Випускники можуть працювати в органах виконавчої влади, правоохоронних органах, органах юстиції, на підприємствах, в установах та організаціях різних рівнів управління, форм власності;
«Соціологія» (спеціалізація: соціально-психологічна діагностика і консультування) — випускники можуть працювати в різних сферах державного управління, інформації, освіти, соціального забезпечення, охорони здоров'я, правової охорони, політики, радіомовлення і телебачення.

До уваги абітурієнтів та майбутніх студентів!
4 квітня 2009 року об 11.00 у приміщенні культурно-освітнього центру ЧДІЕУ, корпус 4 (колишній кінотеатр «Перемога»), за адресою: вул. Рокоссовського, 2 А, проходитиме ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ. Відбудеться презентація вузу, концерт, знайомство з ректором і викладачами, які зможуть надати всю необхідну інформацію про умови вступу, особливості навчання тощо.
Довідки за телефоном 8(0462) 679-308.

Читати 4522 разів

Меню

Архів новин

« Квітень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308
Ви тут: Home