Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Понеділок, 13 лютого 2012 17:03

Основні навчально-методичні здобутки кафедри

За період існування кафедри створена науково-методична база та комплекс інформаційних технологій, які активно використовуються при підготовці бакалаврів та магістрів зі спеціальностей  073 Менеджмент та 074 Публічне управління та адміністрування.

Наявні професорсько-викладацькі кадри мають достатню науково-методичну підготовку та досвід професійної діяльності, постійно підвищують свою кваліфікацію, про що свідчить перелік навчальних посібників, конспектів лекцій, виданих викладачами кафедри.

Основні навчально-методичні розробки кафедри

Посібники

1. Вдовенко Ю.С., Вдовенко С.М., Рогова О.В. Адміністративний менеджмент Навч. посібн.–Ч.:2015. – 264 с.

2. Вдовенко С.М., Вдовенко Ю.С., Рогова О.В. Адміністративно- територіальний менеджмент: Навч.посібник.- Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2016.-212 с.

3. Вдовенко С.М. Регіональне управління: Навч.посібник.-Ніжин: ФОП Лукяненко В.В. ТПК «Орхідея», 2013.326 с.

4. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник / В.І. Польшаков, Н.В. Ткаленко. Київ: Кондор, 2009. – 172 с. (Рекомендовано МОН України  лист №1.4/18-Г-2713 від 16.12.08р.).

5. Математичні методи прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / Ткаленко Н.В., Скітер І.С., Трунова О.В. Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 248с. ( Рекомендований МОНМС України Лист №1/11-7265 від 04.08.11)

6. Ділове адміністрування; менеджмент організацій та управління змінами-Навчальний посібник (Рекомендовано міністерством освіти і науки, Лист №1/11-5508 від 15.04.2014 р.)/ І.А.Косач, Л.С.Ладонько, І.В.Калінько// К.: Кондор-Видавництво,2014 – 217 с.

7. Операційний менеджмент: навчальний посібник (Рекомендовано міністерством освіти і науки, Лист №1/11-5508 від 15.04.2014 р.)/ Г.В.Старченко, І.В.Калінько, І.А.Косач// К.: Кондор-Видавництво,2014 – 232 с.

8. Основи бізнес-планування: практичний посібник для слухачів професійного навчання безробітних за навчальною програмо. «підприємець-початківець»/ І.А.Косач, А.В.Кунденко, Н.В.Ткаленко// Чернігів: ЧДІЕУ, 2013.-200 с.

9. Менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. / Ладонько Л.С., Михайловська О.В., Філіпова Н.В. - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 152 с.

10. Словник «Публічне управління та адміністрування» укладачі: Руденко О.М., Філіпова Н.В., Ткаленко Н.В.

11. Руденко О.М., Штурхецький С.В., Ткаленко Н.В., Михайловська О.В. Місцеве самоврядування та суспільні комунікації: навч. посіб. / Руденко О.М., Штурхецький С.В., Ткаленко Н.В, Михайловська О.В. – К. : Кондор, 2016. – 133с.

12. Державне управління та європейська інтеграція: еволюція поглядів: навчальний посібник / Вітер Д. В., Прокопенко Л. Л., Руденко О. М. – К. : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2013. – 152 с.

13. Сучасна етнополітика в Україні: навч. посібн. / Вітер Д. В., Глотов Б. Б., Руденко. – К. : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2013. – 227 с.

14. Руденко О.М., Сегеда Т.Н., Гечбаия Б.Н., Ткаленко Н.В. Публичная политика в теории и практике государственного управления: навч. посіб. для студ. спец. 074 – Публічне  управління та адміністрування. Київ: Кондор, 2016.

Основні навчально-методичні роботи

1. Косач І.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни „Основи ЗЕД ”ЧДІЕіУ, 2006, - 96 с.

2. Сахно Є.Ю., Пономаренко С.І., Старченко Г.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" //Чернігів: ЧДІЄіУ, 2004, 166 с.

3. Сахно Є.Ю., Ребенок А.В. Стратегічний менеджмент: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності «Менеджмент» організацій» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері», «Менеджмент туристичної індустрії», «Управління проектами» всіх форм навчання. –Чернігів: ЧДІЕУ, 2005. -114 c.

4. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка праці та СТВ» для студентів спеціальностей «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика», «Менеджмент організацій» / Укладач: Карпенко Н. Л. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – 98 с.

5. Старченко Г.В., Дорош М.С., Сахно Є.Ю., Пономаренко С.І. Методичні вказівки до практичних занять і завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «АРМ менеджера» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» всіх форм навчання //Чернігів: ЧДІЄіУ, 2008, 48 с.

6. Старченко Г.В., СахноЄ.Ю.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Виконання проектних дій» для студентів спеціальності «Управління проектами і програмами» //Чернігів: ЦНТЕІ, 2008, 24 с.

7. Старченко Г.В., Сахно Є.Ю., Пономаренко С.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Планування розвитку виробництва» для студентів спеціальності «Управління проектами і програмами» // Чернігів: ЧДІЄіУ, 2008, 28 с.

8. Старченко Г.В. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Операційний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» всіх форм навчання // Чернігів: ЧДІЄіУ, 2011, 67 с.

9. Косач І.А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”.Чернігів, 2007, -29 с.

10. Косач І.А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни з дисципліни „Менеджмент організацій” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Чернігів, 2007.-42 с.

11. Косач І.А., Долодаренко А.Г. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни „Управління проектами розвитку регіонів та міст” для студентів спеціальності „Управління проектами” всіх форм навчання.- Чернігів, ЧДІЕУ, 2003.-49 с.

12. Сахно Є.Ю., Ребенок А.В., Калінько І.В. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент» організацій» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері», «Менеджмент туристичної індустрії», «Управління проектами» всіх форм навчання. –Чернігів: ЧДІЕУ, 2007. -43 с.

13. Дорош М.С., Сахно Є.Ю., Ребенок А.В. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Методи та методологія управління проектами» для студентів спеціальності «Управління проектами» всіх форм навчання. –Чернігів: ЧДІЕУ, 2007. -27 с.

14. Методичні вказівки до практичних занять, індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері», «Менеджмент туристичної індустрії», «Управління проектами» всіх форм навчання / Укл.: Сахно Є.Ю., Ребенок А.В., Калінько І.В. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2005 – 54с.

15. Методичні вказівки до практичних занять, індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент сервісу» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент у виробничій сфері» для всіх форм навчання / Укл.: Сахно Є.Ю., Дорош М.С., Бабинець А.Т., Калінько І.В. – Славутич: СНЦ ЧДІЕіУ, 2007 – 56с.

16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Планування проектних дій» для студентів спеціальності «Управління проектами» всіх форм навчання / Укл.: викладач Калінько І.В., д.т.н., доц. Сахно Є.Ю., ст. викладач Ткаленко Н.В. - Чернігів : ЧДІЕіУ, 2008. – 53с.

17. Михайловський М.О Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Організація транспортних послуг» для студентів спеціальності 6.050400 «Туризм», ЧДІЕУ, 2007

18. Михайловський М.О Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Організація екскурсійних послуг», ЧДІЕУ.– 2007.

19. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни "Організація праці менеджера" для студентів спеціальностей менеджмент організацій" всіх форм навчання:/ Укл.Старченко С.В.-Чернігів, 2008.- 35 с.

20. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання / Укл. Старченко С.В. Чернігів, 2007.- 12 с.

21. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики «Комп’ютерного практикуму» для студентів першого курсу / Укл.: Долодаренко А.Г., Старченко С.В. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009.-12 с.

22. Методичні вказівки до практичних занять, індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни «Управління ризиками» для студентів з напрямку підготовки 0502 за професійним спрямуванням 6.050200 «Менеджмент організацій» для всіх форм навчання / Укл.: Ладонько Л.С., Михайловська О.В. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2007 – 36с.

23. «Операційний менеджмент» мультимедійний навчальний курс для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"/Укл.: Г.В. Старченко. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2013.

Усі дисципліни кафедри забезпечені робочими програмами, методичними вказівками до практичних занять і завданнями для індивідуальної та самостійної роботи, пакетами комплексних контрольних завдань.

Читати 21232 разів

Детальніше в цій категорії: « Дисципліни Навчальна діяльність »

Меню

Архів новин

« Травень 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Управління та Адміністрування створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-16-51
  • Tел.приймальної комісії: ( +380 0462) 95-21-14
Ви тут: Home