Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Regulatory Framework Legal acts

Нормативно-правові акти Мінмолодьспорт України та Кабінету Міністрів України

Примітка

 

 

Наказ МОН України №1021 від 17.09.2012 "Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"

Ліцензування

 

 

Наказ МОН №689 від 13.06.2012 "Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу"

Акредитація

 

 

Наказ МОН №384 від 29.03.2012 "Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації

Організація навчального процесу

 

 

Лист МОНмолодьспорт України від 20.03.2012 №1/9-207 "Щодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти"

Ліцензування

 

 

Лист МОНмолодьспорт №1/9-226 від 26.03.12 року "Щодо документів про вищу освіту з відзнакою"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН України №1067 від 09.11.2010 р. "Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787"

Напрями підготовки і спеціальності та ліцензування

 

 

Додаток 1 до наказу МОН України №1067 від 09.11.2010 р."Таблиця відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006".

Напрями підготовки і спеціальності та ліцензування

 

 

Додаток 2 до наказу МОН України №1067 від 09.11.2010 р. "Таблиця зіставлення спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівней спеціаліста і магістра за переліком - 1997 і переліком - 2010".

Напрями підготовки і спеціальності та ліцензування

 

 

Постанова КМУ від 27.08.2010  №796  "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми  власності "

Організація навчального процесу

 

 

Постанова КМУ від 27.08.2010  №787  " Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра"

Напрями підготовки і спеціальності та ліцензування

 

 

Розпорядження КМУ від 27.08.2010  №1728 "План заходів щодо розвитку вищої освіти до 2015 року"

Організація навчального процесу

 

 

Лист МОНмолодьспорт України від 10.06.2010 №1/9-409 "Щодо запровадження Додатка до диплома Європейського зразка"

Організація навчального процесу

 

 

Лист МОНмолодьспорт України від 20.02.2010 №1/9-119 "Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у ВНЗ"

Організація навчального процесу

 

 

Лист МОН від 7 лютого 2009 року № 1/9-93 "Про практичну підготовку студентів"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН від 10 січня 2009 року № 11 "Про внесення змін до тимчасового Порядку надання навчальній літературі грифів МОH"

Надання навчальній літературі грифів МОН

 

 

Постанова  КМУ від 27 грудня 2008 року № 1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента"

Присвоєння вченого звання  професора і доцента

 

 

Наказ МОН від 27 червня 2008 року № 588  "Щодо видання навчальної літератури для вищої школи"

Структура і зміст підручників і навчальних посібників

 

 

Постанова  КМУ від 5 березня 2008 року № 165 "Деякі питання стипендіального забезпечення"

Стипендіальне забезпечення

 

 

Лист  МОН від 4 лютого 2008 року № 1/9-51"Про особливості вступу на навчання осіб, які  попередньо здобули освіту різних освітніх або освітньо-кваліфікаційних рівнів"

Прийом на навчання

 

 

Постанова  КМУ від 3 жовтня 2007 року № 1193  "Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"

Напрями підготовки  і спеціальності

 

 

Лист  МОН від 1 серпня 2007 року № 1/9-456 "Про процедуру оцінювання іноземних документів про середню та вищу освіту"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН від 25 червня 2007 року № 538 "Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями"

Напрями підготовки  і спеціальності

 

 

Наказ МОН від 21 березня 2007 року № 225 "Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями"

Напрями підготовки  і спеціальності

 

 

Наказ МОН від 27 січня 2007 року № 58 "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"

Напрями підготовки  і спеціальності

 

 

Лист МОН від 25 січня 2007 року № 1/9-39 "Щодо прийому студентів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, починаючи з 2007 року"

Прийом на навчання

 

 

Постанова КМУ від 13 грудня 2006 року № 1719  "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"

Напрями підготовки  і спеціальності

 

 

Наказ МОН від 30 грудня 2005 року № 744 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"

Організація навчального процесу

 

 

Лист МОН від 1 серпня 2005 року № 1/9-398 "Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів"

Методичне забезпечення навчального процесу

 

 

Наказ МОН від 20 жовтня 2004 року № 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН  від 23 січня 2004 року № 48 "Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН від 24 грудня 2003 року № 847 "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів "

Ліцензування

 

 

Лист МОН від 19 травня 2003 року № 1/9-243 "Щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН від 24 грудня 2002 року № 744 "Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації"

Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

 

 

Постанова КМУ від 17 серпня 2002 року № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН від 7 серпня 2002 року № 450"Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основни х видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів "

Організація навчального процесу

 

 

Постанова КМУ від 9 серпня 2001 року № 978"Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"

Акредитація

 

 

Лист МОН від 25 квітня 2001 року № 1/9-168"Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)"

Освітньо-кваліфікаційні рівні

 

 

Постанова КМУ від 1 березня 1999 року № 309 "Про затвердження Положення про підготовку  науково-педагогічних і наукових кадрів "

Підготовка науково-педагогічних кадрів

 

 

Постанова КМУ від 5 серпня 1998 року № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів"

Прийом на навчання

 

 

Постанова КМУ від 20 січня 1998  року № 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)"

Освітньо-кваліфікаційні рівні

 

 

Постанова КМУ від 22 серпня 1996  року № 992  "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких  здійснювалась за державним замовленням "

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН України від 15 липня 1996 року № 245 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН України від 6 червня 1996 року № 191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти"

Організація навчального процесу

 

 

Лист МОН від 29 грудня 1993 року № 83-5/1259 "Щодо Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної)комісії у вищих навчальних закладах України"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН України від 2 червня 1993 року N161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН України від 08.04.1993  N 93 "Про затвердження Положення про проведення практики студентів  вищих навчальних закладів України"

Організація навчального процесу

 

 

Наказ МОН від 05.06.2013 №384 "Про внесення змін до пункту 1 наказу МОНмолодьспорту від 29 березня 2012 року №384"

Організація навчального процесу

Read 10278 times
Download attachments:

Menu

Archive

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308