Print this page

Винахідницька діяльність

Науково-дослідна діяльність в ЧДІЕУ спрямована як на забезпечення зв'язку між науковими дослідженнями й освітнім процесом, так і на розробку нових технологій, створення об’єктів інтелектуальної власності. Викладачами, аспірантами кафедр геодезії, картографії та землеустрою, економічної кібернетики та інформатики проводиться активна винахідницька діяльність.

 

Read 16154 times
Download attachments: