Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Монографії

2010-2011

Назва

Автор

Видавництво

1.

«Стратегічні напрямки регіонального економічного розвитку через впровадження моделей організаційного характеру» //Інноваційна стратегія українських реформ»

Савченко В.Ф.

К.: НДЕІ, 2010. – 523 с.  – С. 431 – 439.
Колективна монографія. Відп. ред. В. Ф. Бесєдін, С. Музиченко

2.

«Земельний ринок України
(1861 – 1917 рр.)»

Шевченко В.М.

Монографія.Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2010.

3.

«Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку»

Тропіна В.Б.

К.: ДННУ АФУ, 2010. – 848 с. Монографія/За ред. І.Я.Чугунова.

4.

«Налоговые реформы. Теория и практика»

Тропіна В.Б.

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463 с.
Монография/под. ред. И.А.Майбурова, Б.Иванова

5.

«Релігійний вимір соціально-економічної поведінки за умов глобальних ризиків. – Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку»

Грабовець О.В.

Кол. монографія/ За заг ред. А.О.Задої. –  Д.: Державний ВНЗ «НТУ», 2010. – С. 376

6.

«Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації»

Алєшугіна Н.О., Барановський М.О.,
Барановська О.В., Зеленська О.О., ін.

Кол. монографія. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 315 с.

7.

«Тенденції економічного
розвитку України»

Коваленко Л.О., Забаштанський М.М. , Маргасова В.Г., Роговий А.В.

Кол. монографія. -  Славутич: СНЦ ЧДІЕУ, 2010

9.

«Эффективность производства картофеля в рыночных условиях»

Калинчик Н.В., Кобылкин А.М.,
Лавров Р.В.

К.: ННЦ ИАЭ, 2010. – 226 с.

10.

Формирование информационного образовательного пространства вуза: теоретические и прикладные аспекты

Елисеева Е.В., Злобина С.Н.,
Демиденко О.М., Левчук В.Д., Маслов В.П.

Кол. монография. - Брянск: Издательство «Курсив». - 2010.  - 145 с.

11.

«Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України»

Матвіїшина Ж.М., Герасименко Н.П.,
Передерій В.І., Брагін А.М.,
Івченко А.С., Кармазиненко С.П.,
Нагірний В.М., Пархоменко О.Г.

Кол.монографія. - Київ. – Наукова думка, 2010

2011-2012

12.

«Особливості регулювання ринку освітніх послуг»

Каленюк І.С., Цимбал  Л.І.

Чернігів: ЧДІЕУ, 2011.- 184 с.

13.

«Управління економічними ризиками на рівні регіону (на прикладі Чернігівської області)»

Ніколаєнко Ю.В., Ніколаєнко І.В.

Луцьк.: ВІЕМ, 2011.-172 с.

14.

«Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий  освітній простір: економічний вимір»

Каленюк І.С., Гонта О.І.,
Вербовий М.П., Холявко Н.І.;

За заг. ред. д.е.н., професора  Каленюк І.С. - Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2011

15.

«Основи
геоінформаційних систем»

Бурачек В.Г., Железняк О.О.,
Зацерковний В.І.

Монографія. - Ніжин ТОВ «Видавництво «Аспект-оліграф», 2011.- 512 с.

16.

«Геоінформаційний аналіз просторових даних»

Бурачек В.Г., Железняк О.О.,
Зацерковний В.І.

Монографія. - Ніжин ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011.- 440 с.

17.

«Реформування податкової системи як складова забезпечення економічної безпеки регіону»

Маргасова В.Г., Роговий А.В.

Кол. монографія (заг. редакція М.Я. Азарова). – К: Міністерство фінансів України, 2011. –720с.

18.

«Фискальное регулирование социально-экономического развития государства в посткризисный период»

Коваленко Л.О., Абакуменко О.В.

Колективная монография» / Под ред. к.э.н., проф. А.Д. Данилова Монография. – Киев: ООО "ИКС Центр", 2011. –  242 с.

19.

«Транснаціоналізація економіки регіонів України: теорія, методологія, практика»

Герасимчук З.В., Гонта О.І.

Монографія.-Луцьк:РВВ ЛНТУ, 2011.-486 с.

20.

«Розвиток вищої освіти та економіка знань»

Каленюк І.С., Куклін  О.В.

Монографія. -  Знання, 2012.- 343 с.

21.

«Стратегія сталого розвитку у контексті економічної безпеки України»

Абакуменко О.В., Бакуменко П.І., Забаштанський М.М., Зеленська О.О., Зеленський С.М., Коваленко Л.О., Литовченко М.В., Лук'яшко П.О., Маргасова В.Г., Марченко Н.А.,
Міхеєнко Т.В., Роговий А.В.

Під ред. к.е.н., професора
Л.О. Коваленко: кол. монографія. - ТПК «Орхідея» - Ніжин, 2012. - 504 с.

Read 17635 times
Download attachments:

Menu

Archive

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308