Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Монографії 2013 року

1. Маргасова В.Г., Ткаленко Н.В., Роговий А.В., Бакуменко П.І.
Антикризове регулювання розвитку сільського господарства України : [колективна монографія]. Ніжин: ТПК „Орхідея” ФОП Лук'яненко В.В.

2. Маргасова В.Г., Роговий А.В.
Управління фінансовою санацією підприємств:[колективна монографія]. ТПК „Орхідея” ФОП Лук'яненко В.В.

3. Маргасова В.Г., Сіренко К.Ю.
Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: [розділ у колективній монографії. Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ.

4. Гонта О.І., Дубина М.В., Пілевич Д.С.
Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки: [колективна монографія]. За заг. ред. Гонти О.І. – Чернігів: ЧДІЕУ

5. Абакуменко О. В., Литовченко М.В.
Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України : [монографія]. Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна».

6. Абакуменко О. В.
Розвиток кон’юнктури фінансового ринку України: [монографія]. Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна»
7. Поддєрьогін А.М., Марченко Н.А.
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів промислових підприємств [монографія] Чернігів: ПАТ “ПВК“Десна”
8. Абакуменко О. В.
Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни [колективна монографія]. [розділ монографії «Науково-методичні засади оцінки стійкості фінансового ринку як важливої складової забезпечення фінансової безпеки України»]. Донецьк: Видавець Дмитренко Л.Р.

9. Абакуменко О. В.
Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України [колективна монографія]
[розділ «Особливості адаптації державного регулювання фондового ринку України до стандартів Європейського Союзу»]. Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України
10. Формування ефективних механізмів управління в умовах пріоритетності знаннєвої компоненти економічного розвитку [колективна монографія] за заг.ред. Л.С. Ладонько. – Ніжин ФОП Лук’яненко В.В.
11. Абакуменко О.В., Лук’яшко П.О., Лавров К.Є.
Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань : [розділ «Вплив фінансової політики України на інвестиційну активність суб’єктів господарювання»} . [колективна монографія]. Дніпропетровськ

12. Тропіна В.Б.
Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування: колективна монографія / [за ред. Новицького А.М., Лисенка В.В., Швабія К.І.] Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України

13. Савченко В.Ф., Шестаковська Т.Л.
Наукове дослідження: задум, реалізація, результати. Мена: Домінант.

14. Велігорський А.М.
Членство в ВТО – новый этап участия России в международной торговой системе: коллективная монография / Под редакцией С.Ф. Сутырина и Н.А. Ломагина. Издательский центр Экономического факультета СПбГУ - Санкт-Петербург.

15. Холявко Н.І.
Управління соціально-економічними системами: колективна монографія / [Л.І.Антошкіна, А.Л.Баланда, В.А.Вісящев та ін.]; за ред. Л.І.Антошкіної, Н.В.Ушенко.

16. Савченко В.Ф.
Економіка України: [колективна монографія: [за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка] К.: НДЕІ.
17. Інноваційна складова сучасної економічної динаміки: колективна монографія/за за ред. Беседіна, А.С. Музиченка.-Умань: ФОП Жовтий О.О. , 2012.-362 с.

17. Сахно Є.Ю., Калінько І.В., Скітер І.С., Двоєглазова М.В.
Управління інтеграцією інформаційних процесів та зв’язків систем підприємства та проектів
К: Кондор-Видавництво 2013.

18. Копылов Е.П.
Почвенные сапрофитные грибы - природные регуляторы роста, развития и устойчивости растений к возбудителям болезней. Palmarium Academic Publishing. Німеччина.
Під заг.ред. д.б.н..ю проф. Т.Л.Андрієнко-Малюк.

19. Потоцька С.О.
Біологічне та ландшафтне різноманіття лісових територій ПЗФ Лівобережного Полісся в межах Чернігівської області.// Ресурсне та екологічне значення рослинного покриву лісових територій поліської частини Чернігівської області. Чернігів, Золоті ворота.

20. Іванишин В.А.
Геологія і нафтогазоносність Голотівщинсько-Мехедівсько-Луценківсько-Свиридівського структурного вузла в Дніпровсько-Донецькій западині. Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна»

21. Іванишин В.А.
Геологія і перспективи нафтогазоносності Глинсько- Розбишівського валу.Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна»

22. Лапа М.В.
Розвиток наукових основ підвищення якості експлуатації інженерно-технічних засобів сиcтем фізичного захисту ядерних об’єктів.
Розвиток наукових основ підвищення якості експлуатації інженерно-технічних засобів сиcтем фізичного захисту ядерних об’єктів / М. В. Лапа. - Севастополь: СНУЯЭиП. 2013, -344 С.

23. Мельник О.Є
Актуалізація освітньо-філософської спадщини Софії Русової в умовах реформування української освіти. К.-2013. – 132с.

24. Ніщимна С.О.
Принципи публічної фінансової діяльності в Україні. Чернігів, ЧДІЕУ

25. Халимон С.І.
Теорія та практика конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань. НАСБУ

26. Богатирьов І.Г., Голець В.В., Коломієць Н.В.
Кримінально-виконавча характеристика наркозалежних осіб в умовах позбавлення волі: монографія. ВД „Дакор”

27. Коверзнев В.О.
Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів. Видавничій Дім «Слово».

Read 11557 times

Menu

Archive

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308