Print this page

The electronic information request form

Згідно з чинним законодавством, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

При цьому обов’язково необхідно:
1) вказати ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) навести опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) завірити підписом і зазначити дату.

 

Read 3953 times
Download attachments: